نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اما (۱۹۶۱ تصویر)

#دلتنگی یعنی #کنار کسی کہ #دوستش داری باشی #اما بدونی کہ رفتنیہ...😔 💖

#دلتنگی یعنی #کنار کسی کہ #دوستش داری باشی #اما بدونی کہ رفتنیہ...😔 💖

۱ هفته پیش
6K
ما می‌توانیم خیلی چیزها را به آدم‌های اطرافمان هدیه کنیم، مثل #عشق، لذت و #محبت. اما لیاقت داشتنشان را نمی‌توانیم به آن‌ها بدهیم.

ما می‌توانیم خیلی چیزها را به آدم‌های اطرافمان هدیه کنیم، مثل #عشق، لذت و #محبت. اما لیاقت داشتنشان را نمی‌توانیم به آن‌ها بدهیم.

۳ هفته پیش
13K
❄️|• #أ وَقـــتے ❄️|• #تُـ ــورو شِنآخـــتَمْـ ❄️|• #رو قَلبَــــمـْ براے همه نِوٍشـتَمـ ❄️|• #وروْد مَمـنوع ❄️|• #اما لیاقت نداشتے ❄️|• #و_من اینو دیر فهمیدم 😔

❄️|• #أ وَقـــتے ❄️|• #تُـ ــورو شِنآخـــتَمْـ ❄️|• #رو قَلبَــــمـْ براے همه نِوٍشـتَمـ ❄️|• #وروْد مَمـنوع ❄️|• #اما لیاقت نداشتے ❄️|• #و_من اینو دیر فهمیدم 😔

۱۲ دی 1397
6K
#دموکراسی؟ #آری... حتماً #اما، با زنی دیوانه چون من چه می کنی #که پیاپی #به دیکتاتوریِ عشقِ تو #رأی می دهد؟!

#دموکراسی؟ #آری... حتماً #اما، با زنی دیوانه چون من چه می کنی #که پیاپی #به دیکتاتوریِ عشقِ تو #رأی می دهد؟!

۱۴ آذر 1397
11K
#دیوانه ام #یا شاید هم عاشق #که از فاصله ها #رنج می برم... #زخم می خورم! #اما باز هم #در انتظارِ تو نشسته ام... #تو در تشویشِ انتظارهای من #چقدر زیبا شده ای!

#دیوانه ام #یا شاید هم عاشق #که از فاصله ها #رنج می برم... #زخم می خورم! #اما باز هم #در انتظارِ تو نشسته ام... #تو در تشویشِ انتظارهای من #چقدر زیبا شده ای!

۱۰ آذر 1397
17K
‌#هر دختری به یه #شاملو نیاز داره #وهر پسری به یه #فروغ ... #نه اینکه حتما شاعر باشن #اما حتما « #عاشق » باشن . . .

‌#هر دختری به یه #شاملو نیاز داره #وهر پسری به یه #فروغ ... #نه اینکه حتما شاعر باشن #اما حتما « #عاشق » باشن . . .

۸ آذر 1397
15K
۴ آذر 1397
274K
۴ آذر 1397
257K
۴ آذر 1397
206K
۴ آذر 1397
225K
۴ آذر 1397
219K
۳ آذر 1397
228K
۳ آذر 1397
216K
۱ آذر 1397
196K
۱ آذر 1397
173K
۱ آذر 1397
123K
۱ آذر 1397
101K
۱ آذر 1397
61K
۱ آذر 1397
54K
۱ آذر 1397
56K