نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امان_از_دل (۳ تصویر)

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دل یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روے_یار 😊 🖐 #سر_بہ_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن ...

سر بہ زیر و ساکت و بے دست و پا مے رفت دل یک نظر روے تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روے_یار 😊 🖐 #سر_بہ_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان ...

۱۲ شهریور 1396
272
سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روی_یار 😊🖐 #سر_به_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی ...

سر به زیر و ساکت و بی دست و پا می رفت دل یک نظر روی تو را دید و حواسش پرت شد 🙄 🌹 #امان_از_دل 😉 #امان_از_روی_یار 😊🖐 #سر_به_زیر_بود_خداروشکر ⚘ #ولایت #اسلام #مومن #انقلابی #اصلاح_سبک_زندگی #مزارشهدا #عروسی #ناب #عاشقانه #عارفانه #صادقانه #عکس #بچه_شیعه #گفتمان_ولایت #اسلام_ناب #رمان #متاهلا_التماس_دعا #جااان_جاان #مذهبی‌_ها_عاشق_ترند ...

۲۹ مرداد 1396
18
امان از دل ،که می‌گوید بزن بر طبل رسوایی ولی ......دیوانگی‌های مرا گردن نمیگیرد #حسن_جمشیدی #امان_از_دل

امان از دل ،که می‌گوید بزن بر طبل رسوایی ولی ......دیوانگی‌های مرا گردن نمیگیرد #حسن_جمشیدی #امان_از_دل

۱۷ خرداد 1395
54