نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

امام_زمان_عج_مناجات (۲ تصویر)

امام زمان(عج) - مناجات تو صاحبش شدی و هی زمان ادامه دار شد نیامدی و روز و شب جهان ادامه دار شد نشست تیر پشت تیر روی پلکهایت و درابروان نافذت کمان ادامه دار شد ...

امام زمان(عج) - مناجات تو صاحبش شدی و هی زمان ادامه دار شد نیامدی و روز و شب جهان ادامه دار شد نشست تیر پشت تیر روی پلکهایت و درابروان نافذت کمان ادامه دار شد پس از عبور از نهاد سیزده نفر فقط به جسم تو که کوچ کرد جان ...

۳۰ بهمن 1394
271
امام زمان(عج) – مناجات از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا اصلا انگار به اجبار نوشتیم بیا تو زما بندگی و ترک گنه میخواهی با همین قلب گنهکار نوشتیم بیا کوفیان را همه محکوم نمودیم، ...

امام زمان(عج) – مناجات از سر عادت و تکرار نوشتیم بیا اصلا انگار به اجبار نوشتیم بیا تو زما بندگی و ترک گنه میخواهی با همین قلب گنهکار نوشتیم بیا کوفیان را همه محکوم نمودیم، ولی مثل آن قوم جفاکار نوشتیم بیا از سرصدق نخواندیم تو را یک دفعه در ...

۱۸ دی 1394
470