نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الین (۱۱ تصویر)

#پارت_۹۷ #رمان_سفر_عشق ما هم رفتیم داخل و هرکی شب بخیر گفت و رفت اتاقش منو الیاس هم رفتیم اتاقم کتمو در آوردم و رفتم جلوی کمد یه تیشرت گشاد برداشتم که عکس جوجه طلایی روش ...

#پارت_۹۷ #رمان_سفر_عشق ما هم رفتیم داخل و هرکی شب بخیر گفت و رفت اتاقش منو الیاس هم رفتیم اتاقم کتمو در آوردم و رفتم جلوی کمد یه تیشرت گشاد برداشتم که عکس جوجه طلایی روش بود با یه شورتک سفید موهامو باز کردمو آرایشمو با شیرپاک کن پاک کردم موهامو ...

۱۰ شهریور 1398
29K
#پارت_۹۱ #رمان_سفر_عشق حامی یه دفعه اخم کرد:چرا سر هلیا داد زدی؟ راستین:فکر نمیکردم عموش باشی فکر میکردم دوست پ.. قبل اینکه حرفش کامل بشه داد زدم:بسه اومد طرفم و گفت:هلیا من.. من:بیرون راستین:هل... دادزدم:گمشو بیرون ...

#پارت_۹۱ #رمان_سفر_عشق حامی یه دفعه اخم کرد:چرا سر هلیا داد زدی؟ راستین:فکر نمیکردم عموش باشی فکر میکردم دوست پ.. قبل اینکه حرفش کامل بشه داد زدم:بسه اومد طرفم و گفت:هلیا من.. من:بیرون راستین:هل... دادزدم:گمشو بیرون راستین سرشو انداخت پایین و رفت بیرون حامی:انقد خشن بودنم خوب نیس عصبی نگاش کردم ...

۷ شهریور 1398
46K
#پارت_۸۴ #رمان_سفر_عشق من:اوهو عروسکم رهام:بله خندیدیم همه رهام رفت بالا لباساشو عوض کنه و بیاد #الین رسام سرشو گذاشت رو پام و یک سره شکممو میبوسید رهام:داداش بزا دنیا بیاد بعد هرچقد میخای ببوسش رسام:منتظرم ...

#پارت_۸۴ #رمان_سفر_عشق من:اوهو عروسکم رهام:بله خندیدیم همه رهام رفت بالا لباساشو عوض کنه و بیاد #الین رسام سرشو گذاشت رو پام و یک سره شکممو میبوسید رهام:داداش بزا دنیا بیاد بعد هرچقد میخای ببوسش رسام:منتظرم دنیا بیاد صدامو بچگونه کردم:عمو من اسم بلای خودم اتخاب کلدم رهام:جونم عمو اسمت چیه ...

۵ شهریور 1398
45K
#پارت_۸۲ #رمان_سفر_عشق #الین با نوازش دستی رو شکمم چشامو باز کردم رسام بود رسام:خوبی من:خیلی خستم رسام:بخاب عشقم بخاب چشامو بستم و سرمو گذاشتم رو سینش کمتر از چند دقیقه با آرامش تنش خابیدم #رسام ...

#پارت_۸۲ #رمان_سفر_عشق #الین با نوازش دستی رو شکمم چشامو باز کردم رسام بود رسام:خوبی من:خیلی خستم رسام:بخاب عشقم بخاب چشامو بستم و سرمو گذاشتم رو سینش کمتر از چند دقیقه با آرامش تنش خابیدم #رسام الین رو آروم گذاشتم رو تخت و زیر سرش بالش گذاشتم روش پتو کشیدم و ...

۵ شهریور 1398
73K
مدل موهای #الین

مدل موهای #الین

۲۹ تیر 1398
5K
سرویس طلا #الین

سرویس طلا #الین

۲۹ تیر 1398
5K
حلقه #الین و #رسام

حلقه #الین و #رسام

۲۹ تیر 1398
5K
کفش #الین

کفش #الین

۲۵ تیر 1398
5K
لباس #الین چطوره؟

لباس #الین چطوره؟

۲۵ تیر 1398
6K
شخصیت #الین در رمان #سفر_عشق

شخصیت #الین در رمان #سفر_عشق

۲۲ خرداد 1397
5K
⇡ دُخـــتــــَـر بـــاشــــی ⇐ ♡ قَلْبِت زود میشکَنه ♡ ☜ اَز بَعضی آدَما ☜ بَعضی اِتِّفاقا... ☜ بَعضی حَرفا... ⇜دُخـــتــــَر بـــاشــــی⇐⇇⇐ ♡ دِلِت زود میگیره ♡ √✘اَز عالَم و آدَم✘√ ⇜وَقتی یه حَرف دُرُشت بِشنَوی... ...

⇡ دُخـــتــــَـر بـــاشــــی ⇐ ♡ قَلْبِت زود میشکَنه ♡ ☜ اَز بَعضی آدَما ☜ بَعضی اِتِّفاقا... ☜ بَعضی حَرفا... ⇜دُخـــتــــَر بـــاشــــی⇐⇇⇐ ♡ دِلِت زود میگیره ♡ √✘اَز عالَم و آدَم✘√ ⇜وَقتی یه حَرف دُرُشت بِشنَوی... ⇜وَقتی دو رویی بِبینی ⇜وَقتی دُروغ بِشنَوی دُخــــتـــَـــر که باشی... ✘میدونی وَ میفَهمی✘ ⇜تَنها رَفیقِِت ...

۲۴ آبان 1395
10K