نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الهی_قمشه_ایی (۸ تصویر)

کشنده ترین نیش، مال مار و عقرب نیست بلکه نیش زبانی هست که مستقیم قلب را میزنـد و اعصاب و سرنوشت انسان را دگرگون می کند.. مواظب گفته هایمان در زندگی باشیم.‌ انسان بودن زیاد ...

کشنده ترین نیش، مال مار و عقرب نیست بلکه نیش زبانی هست که مستقیم قلب را میزنـد و اعصاب و سرنوشت انسان را دگرگون می کند.. مواظب گفته هایمان در زندگی باشیم.‌ انسان بودن زیاد سخت نیست ، کافیست مهربانی کنی.! زبانت که نیش نداشته باشد و کسی را نرنجاند ...

۲۱ ساعت پیش
3K
از جدال با کسی که قدردان محبت های تو نیست بپرهیز اینکه تصور کنی روزی میتوانی او را متوجه اشتباهش سازی درست مثل آب کردن کوه یخ با

از جدال با کسی که قدردان محبت های تو نیست بپرهیز اینکه تصور کنی روزی میتوانی او را متوجه اشتباهش سازی درست مثل آب کردن کوه یخ با "ها " است .. چاره ای نیست! باران هم باشی برای کاسه های وارونه کاری نمیشه کرد.. این انسانها نیستند که ما ...

۲۳ مرداد 1398
10K
درد آدمی آن زمان اغاز میشود که محبت کردن را میگذارند پای احتیاج صداقت داشتن را میگذارند پای سادگی سکوت کردن رو میگذارند پای نفهمی نگرانی را میگذارند پای تنهایی و وفاداری را پای بی ...

درد آدمی آن زمان اغاز میشود که محبت کردن را میگذارند پای احتیاج صداقت داشتن را میگذارند پای سادگی سکوت کردن رو میگذارند پای نفهمی نگرانی را میگذارند پای تنهایی و وفاداری را پای بی کسی همه میدانند که حقیقت این نیست اما انقدر تکرار میکنند که خودت هم باورت ...

۲۲ اسفند 1397
6K
. ما را از سادگی ترسانده اند .. هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است . هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی،ساده شاد میشوی،ساده ذوق میکنی،ساده می بخشی و ساده تر دل می ...

. ما را از سادگی ترسانده اند .. هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است . هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی،ساده شاد میشوی،ساده ذوق میکنی،ساده می بخشی و ساده تر دل می بندی ... هیچ انسان ساده ای به معنای ساده وجود ندارد .. سادگی همان صداقت ...

۱۰ دی 1397
16K
ما را از سادگی ترسانده اند .. هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است . هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی،ساده شاد میشوی،ساده ذوق میکنی،ساده می بخشی و ساده تر دل می بندی ...

ما را از سادگی ترسانده اند .. هیچ کس نگفت سادگی هم خوب است . هیچ کس نگفت ساده که باشی ساده میخندی،ساده شاد میشوی،ساده ذوق میکنی،ساده می بخشی و ساده تر دل می بندی ... هیچ انسان ساده ای به معنای ساده وجود ندارد .. سادگی همان صداقت و ...

۲۷ آذر 1397
6K
کشنده ترین نیش مال مار و عقرب نیست بلکه نیش زبانی هست که مستقیم👉 قلب را میزنـد و اعصاب💔 و سرنوشت انسان را دگرگون می کند⚠️ مواظب گفته هایمان در زندگی باشیم ✍#الهی_قمشه_ایی 🍃🌸

کشنده ترین نیش مال مار و عقرب نیست بلکه نیش زبانی هست که مستقیم👉 قلب را میزنـد و اعصاب💔 و سرنوشت انسان را دگرگون می کند⚠️ مواظب گفته هایمان در زندگی باشیم ✍#الهی_قمشه_ایی 🍃🌸

۳ آبان 1397
6K
زندگی هرگز به

زندگی هرگز به" اگر "و " اما " های تو پاسخ نمی دهد. زندگی هیچ نمیگوید؛ نشانت میدهد.. پس ؛ "سلطان" باید ها باش نه "بنده" شاید ها.. #الهی_قمشه_ایی

۱۷ مرداد 1397
3K
هر چقدر کمتر جواب آدم های منفی و حسود رو بدهید با آرامش بیشتری زندگی خواهید کرد این مردم اگر پیامبر هم بودن هزار ایراد از کار خدا میگرفتن شما که جای خود دارید! #الهی_قمشه_ایی

هر چقدر کمتر جواب آدم های منفی و حسود رو بدهید با آرامش بیشتری زندگی خواهید کرد این مردم اگر پیامبر هم بودن هزار ایراد از کار خدا میگرفتن شما که جای خود دارید! #الهی_قمشه_ایی

۲۴ آبان 1396
11K