نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

الهام_اسلامی (۳ تصویر)

گاهی میخندم گاهی گریه میکنم گریه اما بیشتر اتفاق می افتد به هر حال آدم یکی از لباس هایش را بیشتر دوست دارد #الهام_اسلامی

گاهی میخندم گاهی گریه میکنم گریه اما بیشتر اتفاق می افتد به هر حال آدم یکی از لباس هایش را بیشتر دوست دارد #الهام_اسلامی

۱۳ اسفند 1396
4K
نمی خواهم پارچه ی ابریشمی باشم اشرافی و غمگین می خواهم کتان باشم بر اندام زنی تنومند که لب هایش وقت بوسیدن ضربه می زنند و نگاهش وقت دیدن احاطه می کند تمامی این روزها ...

نمی خواهم پارچه ی ابریشمی باشم اشرافی و غمگین می خواهم کتان باشم بر اندام زنی تنومند که لب هایش وقت بوسیدن ضربه می زنند و نگاهش وقت دیدن احاطه می کند تمامی این روزها دلگیرند من جغد پیری هستم که شیشه ای نیافته ام برای تاریکی می ترسم رویایم ...

۱۵ آذر 1396
5K
بعضی رویاها واقعی میشوند بعضی کناری می ایستند و ترجیح میدهند رویای کس دیگری باشند ..... #الهام_اسلامی

بعضی رویاها واقعی میشوند بعضی کناری می ایستند و ترجیح میدهند رویای کس دیگری باشند ..... #الهام_اسلامی

۲۷ مهر 1396
8K