نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

المثنی (۱ تصویر)

#رانندگان عزیز جان خود ما و خانواده ما و #جان دیگر انسانها #المثنی ندارد مواظب باشیم. یکی از بازی گران تعبیر جالبی درباره تصادف سالانه بکار برد

#رانندگان عزیز جان خود ما و خانواده ما و #جان دیگر انسانها #المثنی ندارد مواظب باشیم. یکی از بازی گران تعبیر جالبی درباره تصادف سالانه بکار برد "هفده هزار #مرگ سالانه یعنی استادیوم آزادی رو در نظر بگیرید که افرادی تیربار بردارند و یک پنجم جمعیت را علنا و رسما ...

۲۳ اسفند 1393
19