نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللهم_الرزقنا_شهادة (۵ تصویر)

روزگاری آرزوی من شهادت بود بس.. دیدی آخر حب دنیا دست و پایم را گرفت...😔 #اللهم_الرزقنا_شهادة

روزگاری آرزوی من شهادت بود بس.. دیدی آخر حب دنیا دست و پایم را گرفت...😔 #اللهم_الرزقنا_شهادة

۲۷ خرداد 1397
5K
🔶 زنانی که میخواهند شهید شوندبخوانند #شهدا_همیشه_نگاهی #اللهم_الرزقنا_شهادة #بانوان_شهید

🔶 زنانی که میخواهند شهید شوندبخوانند #شهدا_همیشه_نگاهی #اللهم_الرزقنا_شهادة #بانوان_شهید

۲۳ آبان 1396
7K
منم وَ شوق شهادت به جان من یارب قبول کن که نباشد نشانِ من یارب مرا به راه حسینت شهید کن در نزد مادرش ، تو مرا روسفید کن #اللهم_الرزقنا_شهادة #درباغ_شهادت_باز_است

منم وَ شوق شهادت به جان من یارب قبول کن که نباشد نشانِ من یارب مرا به راه حسینت شهید کن در نزد مادرش ، تو مرا روسفید کن #اللهم_الرزقنا_شهادة #درباغ_شهادت_باز_است

۲۱ تیر 1396
4K
به اسیری که به وطن آمده بود گفتند: هر چه میخاد دل تنگت بگو... با دلی خون و چشمی گریان گفت: هر کسی لایق #شهادت نیست...😔 #اللهم_الرزقنا_شهادة

به اسیری که به وطن آمده بود گفتند: هر چه میخاد دل تنگت بگو... با دلی خون و چشمی گریان گفت: هر کسی لایق #شهادت نیست...😔 #اللهم_الرزقنا_شهادة

۲۴ اسفند 1395
3K
#خادم_الشهدا چقدر شعر نگفتیم که فرصت می خواست چقدر ما نسرودیم که جرأت می خواست چقدر در غم پرواز نشستیم و نمی دانستیم: فصل پرواز فقط فوز شهادت می خواست عقل می گفت: برو اصل ...

#خادم_الشهدا چقدر شعر نگفتیم که فرصت می خواست چقدر ما نسرودیم که جرأت می خواست چقدر در غم پرواز نشستیم و نمی دانستیم: فصل پرواز فقط فوز شهادت می خواست عقل می گفت: برو اصل ارادت کافی است عشق می گفت: که ای کاش ارادت می خواست پشت بر عشق ...

۸ اسفند 1395
2K