نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللهم_الرزقنا_ازاینا (۲ تصویر)

وقٺے اومد خاسٺگارے😍 گفٺــ اونقدے پول ندارم ڪہ هرماه براٺــ طلا بخرم 😢 ولـے☝️✨ قول میدم هر سال ببرمٺ 💛طلائیہ💛 #اللهم_الرزقنا_ازاینا🙈☹️ ‌ #عاشقانه_های_مذهبی❣

وقٺے اومد خاسٺگارے😍 گفٺــ اونقدے پول ندارم ڪہ هرماه براٺــ طلا بخرم 😢 ولـے☝️✨ قول میدم هر سال ببرمٺ 💛طلائیہ💛 #اللهم_الرزقنا_ازاینا🙈☹️ ‌ #عاشقانه_های_مذهبی❣

۲۳ خرداد 1398
3K
بہتریڹ حســــــ جهان استــ ڪہ روزے همسرتــ😇ــ (سیـ💚ـدی) باشــــــد و از نسل نجیبــ فاطــــــــــمه #اللهم_الرزقنا_ازاینا😋🙈

بہتریڹ حســــــ جهان استــ ڪہ روزے همسرتــ😇ــ (سیـ💚ـدی) باشــــــد و از نسل نجیبــ فاطــــــــــمه #اللهم_الرزقنا_ازاینا😋🙈

۳ تیر 1396
31K