نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اللهـــم (۳ تصویر)

ماییم و لَبالب شدن از #یار و دِگر هیچ ... ‌. #عرفی_شیرازی #اللهـــم.عجل.لولیــک.الفـــرج ۹۸/۱/۲۳ #بوشهر رودخانه #چم.تنگ

ماییم و لَبالب شدن از #یار و دِگر هیچ ... ‌. #عرفی_شیرازی #اللهـــم.عجل.لولیــک.الفـــرج ۹۸/۱/۲۳ #بوشهر رودخانه #چم.تنگ

۲۴ فروردین 1398
15K
#انتظار_یعنی.... #اللهـــم‌عجــل‌لـــولیک‌الفـــرج🌱

#انتظار_یعنی.... #اللهـــم‌عجــل‌لـــولیک‌الفـــرج🌱

۲ مهر 1397
5K
🍃🌺 🍀 امشب که شب مبعث احمد باشد 🍀 مشمول همه عطای سرمد باشد 🍀 یا رب چه شود طلوع صبح فردا 🍀 صبح فرج آل محمد باشد #عیدبزرگ_مبعث_مبارک🌸 #اللهـــم‌عجــل‌لـــولیک‌الفـــرج❤️ @yabaghiatala

🍃🌺 🍀 امشب که شب مبعث احمد باشد 🍀 مشمول همه عطای سرمد باشد 🍀 یا رب چه شود طلوع صبح فردا 🍀 صبح فرج آل محمد باشد #عیدبزرگ_مبعث_مبارک🌸 #اللهـــم‌عجــل‌لـــولیک‌الفـــرج❤️ @yabaghiatala

۲۵ فروردین 1397
12K