نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

القاب_حضرت_زهرا_س (۱۸ تصویر)

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هجدهم #ملهمه زنی را که به او الهام شود ملهمه گویند. فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها در بسیاری از مواقع مورد الهام ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هجدهم #ملهمه زنی را که به او الهام شود ملهمه گویند. فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها در بسیاری از مواقع مورد الهام قرار می‌گرفت. الهام درجه ای خفیف از ارتباط عالم معنا با انسان است و با ...

۱۰ اردیبهشت 1395
129
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هفدهم #ممتحنه یکی از اسامی فاطمه زهرا سلام الله علیها ممتحنه است. ممتحنه، یعنی زنی که امتحان شده است و از امتحان ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هفدهم #ممتحنه یکی از اسامی فاطمه زهرا سلام الله علیها ممتحنه است. ممتحنه، یعنی زنی که امتحان شده است و از امتحان سربلند بیرون آمده است. در یک نگاه گذرا به زندگی فاطمه‌ی زهرا سلام الله علیها، ...

۸ اردیبهشت 1395
112
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_شانزدهم #محموده زن #پسندیده و #لایق_ستایش را، محموده گویند. فاطمه زهرا سلام الله علیها محموده و پسندیده است، همچون پدرشان که محمود ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_شانزدهم #محموده زن #پسندیده و #لایق_ستایش را، محموده گویند. فاطمه زهرا سلام الله علیها محموده و پسندیده است، همچون پدرشان که محمود و محمد و پسندیده است. 『اللهم صل علی السیدة المفقودة الکریمة «المحمودة» الشهیدة العالیة الرشیدة.』 ...

۶ اردیبهشت 1395
138
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_پانزدهم #معصومه زنی را که دارای مقام #عصمت_از_گناه باشد، معصومه گویند. فاطمه ی زهراء سلام الله علیها دارای مقام عصمت بود، هم ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_پانزدهم #معصومه زنی را که دارای مقام #عصمت_از_گناه باشد، معصومه گویند. فاطمه ی زهراء سلام الله علیها دارای مقام عصمت بود، هم عصمت از گناه، هم عصمت از خطا و اشتباه، و حتی از سهو و نسیان ...

۳ اردیبهشت 1395
149
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_چهاردهم #رضیه در صفت رضا، آن قدر رضای حضرت زهرای مریضه سلام الله علیها مثال زدنی است که برای این صفت نیک ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_چهاردهم #رضیه در صفت رضا، آن قدر رضای حضرت زهرای مریضه سلام الله علیها مثال زدنی است که برای این صفت نیک ایشان، چندین لقب ذکر شده است. «راضیه» «مرضیه» و «رضیه》 #فاطمه، #راضی در برابر همه ...

۱ اردیبهشت 1395
155
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_سیزدهم #عارفه زنی را که دارای #شناختی_نیکو از #معارف_حقه باشد، #عارفه گویند. و در اینجا زهراء سلام الله علیها زنی آگاه به ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_سیزدهم #عارفه زنی را که دارای #شناختی_نیکو از #معارف_حقه باشد، #عارفه گویند. و در اینجا زهراء سلام الله علیها زنی آگاه به حق پیامبر(ص)معرفی شده است، یعنی فاطمه‌ زهرا (س) شناختی کامل از پیامبر اکرم (ص) دارند. ...

۳۰ فروردین 1395
132
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دوازدهم #عالیه زنی که #بلند_مرتبه باشد، عالیه گویند. زهرا سلام الله علیها برترین خلق است همچون شوهرش، که عالی و بلند مرتبه ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دوازدهم #عالیه زنی که #بلند_مرتبه باشد، عالیه گویند. زهرا سلام الله علیها برترین خلق است همچون شوهرش، که عالی و بلند مرتبه است، او نیز عالیه و بلند مرتبه می‌باشد. زنی عالیـــقدر و بلند همت 【اللهمّ صلّ ...

۲۷ فروردین 1395
108
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_یازدهم #کوکب کوکب، یعنی ستاره ‌درخشان. در روایت، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها را در بین زنان جهان، مانند ستاره‌ی درخشانی ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_یازدهم #کوکب کوکب، یعنی ستاره ‌درخشان. در روایت، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها را در بین زنان جهان، مانند ستاره‌ی درخشانی معرفی می‌کند که در میان تمام زنان عالم می‌درخشد. 【 امام صادق علیه السلام درباره ...

۲۵ فروردین 1395
73
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دهم #طیبه زن پاک و طاهر را طیبه گویند. در افرادی عادی منظور از پاکی، طهارت ظاهری می باشد، اما در مورد ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دهم #طیبه زن پاک و طاهر را طیبه گویند. در افرادی عادی منظور از پاکی، طهارت ظاهری می باشد، اما در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها هم طهارت ظاهری و هم پاکی معنوی مراد است. . ...

۲۲ فروردین 1395
51
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_نهم #صدوقه از نظر لغت در نام صدیقه گذشت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در گفتار و کردار به حدی راستگو و ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_نهم #صدوقه از نظر لغت در نام صدیقه گذشت فاطمه زهرا سلام الله علیها، در گفتار و کردار به حدی راستگو و درست کردار بوده اند که برای این صفت ایشان، دارای چندین لقب می باشند. مانند:《صادقه، ...

۲۱ فروردین 1395
55
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هشتم #شهیده فاطمه‌ی زهرا شهیده‌ی بین دیوار و در یکی از اسامی سیاسی و افتخارآمیز فاطمه ی زهرا سلام الله علیها شهیده ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_هشتم #شهیده فاطمه‌ی زهرا شهیده‌ی بین دیوار و در یکی از اسامی سیاسی و افتخارآمیز فاطمه ی زهرا سلام الله علیها شهیده می‌باشد. #اولین_شهیده‌ی راه #ولایت، #فاطمه_زهرا(س)است. در این باره به روایت ذیل توجه فرمایید. 【مردم جلو ...

۱۸ فروردین 1395
104
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قســــــمت_هفتم #ریحانه ریحانه در لغت، گیاهی خوشبوی است، البته برای موجود لطیفی چون زن نیز استعمال می‌گردد. پیامبر صلی اللَّه علیه و ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قســــــمت_هفتم #ریحانه ریحانه در لغت، گیاهی خوشبوی است، البته برای موجود لطیفی چون زن نیز استعمال می‌گردد. پیامبر صلی اللَّه علیه و آله و سلم مکرر می‌فرمودند: «فاطمه علیهاالسلام ریحانه من است، که هر گاه مشتاق بهشت ...

۱۶ فروردین 1395
61
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهـــــرا #قســــــمت_ششم #سیده #فاطمه_زهرا سرور زنان عالم است. راوی می‌گوید از امام صادق(ع) سوال نمودم: 《اینکه پیامبر(ص) فرموده اند:

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهـــــرا #قســــــمت_ششم #سیده #فاطمه_زهرا سرور زنان عالم است. راوی می‌گوید از امام صادق(ع) سوال نمودم: 《اینکه پیامبر(ص) فرموده اند: "فاطمه ی زهرا سلام الله علیها سرور زنان عالم است." آیا سرور زنان عالم در زمان خودش است؟ امام فرمودند: ...

۱۴ فروردین 1395
72
به نام خدا سلسله پستهای شناخت #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_پنجم؛ #ساجده زنی را که پیشانی بر درگاه حضرت حق بساید، ساجده گویند. فاطمه پس از ولادت بر خداوند سجده کرد. ...

به نام خدا سلسله پستهای شناخت #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_پنجم؛ #ساجده زنی را که پیشانی بر درگاه حضرت حق بساید، ساجده گویند. فاطمه پس از ولادت بر خداوند سجده کرد. حضرت خدیجه علیهاالسلام فرمود: 【 کانت فاطمة تحدث فی بطن امها، و لمّا ولدت، فوقعت ...

۱۰ فروردین 1395
165
به نام خدا سلسله پستهای شناخت #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهـــــرا سلام الله علیها #قسمت_چهارم؛ #راکعــــــه زنی را که اهل رکوع بر درگاه احدیت باشد، راکعه گویند. امام حسن علیه السلام می‌فرمایند: 【رأیت ...

به نام خدا سلسله پستهای شناخت #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت زهـــــرا سلام الله علیها #قسمت_چهارم؛ #راکعــــــه زنی را که اهل رکوع بر درگاه احدیت باشد، راکعه گویند. امام حسن علیه السلام می‌فرمایند: 【رأیت أمی فاطمة سلام الله علیها قامت فی محرابها لیلة جُمْعَتها فلم تزل «راکعة» ساجدة حتی ...

۹ فروردین 1395
126
به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_سوم؛ #حبیــــبه #حبیبه، یعنی زنی محبوب و دوست داشتنی، زنی که او را دوست داشته باشند.«حبیبة حبیب اللَّه »، یعنی پیامبر صلوات ...

به نام خدا سلسله پستهای القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_سوم؛ #حبیــــبه #حبیبه، یعنی زنی محبوب و دوست داشتنی، زنی که او را دوست داشته باشند.«حبیبة حبیب اللَّه »، یعنی پیامبر صلوات الله علیها که حبیب خداوند است، #فاطمه_زهرا_سلام_الله_علیها را دوست می دارد. #امام_صادق علیه السلام فرمودند: ...

۸ فروردین 1395
71
به نام خدا سلسله پستهای #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دوم؛ #حُرَّة زنی #آزاده_تر از فاطمه سلام الله علیها در دنیا یافت نمی‌شود. فاطمه ی زهرا سلام الله علیها زنی که آزادگی ...

به نام خدا سلسله پستهای #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_دوم؛ #حُرَّة زنی #آزاده_تر از فاطمه سلام الله علیها در دنیا یافت نمی‌شود. فاطمه ی زهرا سلام الله علیها زنی که آزادگی را معنا نمود و در راه حریت جان خویش را فدا نمود. عن سلمان و ...

۷ فروردین 1395
82
به نام خدا سلسله پستهای #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_اول؛ #فاطمه_زهرا سلام الله علیها الگوی تمامی انسان‌ها از زن و مرد بوده و هست، زیرا در انسانیت به تمام درجات کمال ...

به نام خدا سلسله پستهای #القاب دخت نبی مکرم اسلام حضرت صدیقه طاهره #قسمت_اول؛ #فاطمه_زهرا سلام الله علیها الگوی تمامی انسان‌ها از زن و مرد بوده و هست، زیرا در انسانیت به تمام درجات کمال رسیده بودند، امّا چون نصیبی از بهشت داشت، او را #حوراء_انسیه می‌گویند، یعنی انسانی فرشته ...

۲۷ اسفند 1394
114