نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

العجل_یامنتقم (۲ تصویر)

💔این مادر شیعه افغانستانی پس از جستجوی زیاد در بیمارستان ها جسد جگر گوشه اش را که شهید شده پیدا نکرده، حالا آمده، پشت درب مسجد امام زمان تا کفش هایش را به خانه ببرد.😭 ...

💔این مادر شیعه افغانستانی پس از جستجوی زیاد در بیمارستان ها جسد جگر گوشه اش را که شهید شده پیدا نکرده، حالا آمده، پشت درب مسجد امام زمان تا کفش هایش را به خانه ببرد.😭 #العجل_یامنتقم @pelakkkhaki

۲ آبان 1396
4K
༻﷽༺ #مهدے_جان❤️ 💔بہ اشڪهاے آن پدر ڪه بےپسر شده بیا 🍂بہ گریہ‌هاے دخترے ڪه بےپدر شده بیا 💔بہ آن #شهید_سر_جدا ڪه بےڪفن رها شده 🍂بہ نالہ هاے #مادران خونجگر شده بیا #العجل_یامنتقم💚 @shahidestaan

༻﷽༺ #مهدے_جان❤️ 💔بہ اشڪهاے آن پدر ڪه بےپسر شده بیا 🍂بہ گریہ‌هاے دخترے ڪه بےپدر شده بیا 💔بہ آن #شهید_سر_جدا ڪه بےڪفن رها شده 🍂بہ نالہ هاے #مادران خونجگر شده بیا #العجل_یامنتقم💚 @shahidestaan

۲۰ مرداد 1396
6K