نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

السلام_علیک_یا_ضامن_آهو (۵ تصویر)

من اسیر هرڪه باشم، ضامنم تنها یڪیست... #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو💚 #profile [ eitaa.com/harfedel1 ]

من اسیر هرڪه باشم، ضامنم تنها یڪیست... #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو💚 #profile [ eitaa.com/harfedel1 ]

۲۳ تیر 1398
3K
من اسیر هرڪه باشم، ضامنم تنها یڪیست... #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو

من اسیر هرڪه باشم، ضامنم تنها یڪیست... #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو

۲۲ تیر 1398
3K
میدانی رضا جان...♡ مرا از کودکی به جدایی ها عادت دادند... همان جایی که می نوشتند:خوب ها .. بدها .. و من بدترین بد ها هستم .. آری ! قبول دارم بد بودنم را .. ...

میدانی رضا جان...♡ مرا از کودکی به جدایی ها عادت دادند... همان جایی که می نوشتند:خوب ها .. بدها .. و من بدترین بد ها هستم .. آری ! قبول دارم بد بودنم را .. اما ای آقایی که از همه کس به من نزدیک تری ..❤ ️•~° من که ...

۲۲ تیر 1398
44K
میکشی از هر طرف هر بی پناهی را به طوس بچه آهو کرده ای انگار خلق الله را ... #عباس_شاه_زیدی💫 #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو♥️

میکشی از هر طرف هر بی پناهی را به طوس بچه آهو کرده ای انگار خلق الله را ... #عباس_شاه_زیدی💫 #السلام_علیک_یا_ضامن_آهو♥️

۲۵ مرداد 1397
13K
#السلام_علیک_یا_ضامن_آهو گنبدت مال همه💐 باب الجوادت مال ما🌹

#السلام_علیک_یا_ضامن_آهو گنبدت مال همه💐 باب الجوادت مال ما🌹

۱۲ مرداد 1396
1K