نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

السلام_علیک_یاخدیجه_الکبری (۲ تصویر)

#یا_اُم_المؤمنین❤️ شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم ما بنده ایم و زیر لوای خدیجه ایم ما عاقبت به خیرِ دعای خدیجه ایم سینه کبودهای عزای خدیجه ایم... #السلام_علیک_یاخدیجه_الکبری🙏

#یا_اُم_المؤمنین❤️ شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم ما بنده ایم و زیر لوای خدیجه ایم ما عاقبت به خیرِ دعای خدیجه ایم سینه کبودهای عزای خدیجه ایم... #السلام_علیک_یاخدیجه_الکبری🙏

۲۶ اردیبهشت 1398
9K
#یا_اُم_المؤمنین❤️ شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم ما بنده ایم و زیر لوای خدیجه ایم ما عاقبت به خیرِ دعای خدیجه ایم سینه کبودهای عزای خدیجه ایم... #السلام_علیک_یاخدیجه_الکبری🙏

#یا_اُم_المؤمنین❤️ شکر خدا که عبد خدای خدیجه ایم ما بنده ایم و زیر لوای خدیجه ایم ما عاقبت به خیرِ دعای خدیجه ایم سینه کبودهای عزای خدیجه ایم... #السلام_علیک_یاخدیجه_الکبری🙏

۲۶ اردیبهشت 1398
5K