نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اعلام_جرم (۱ تصویر)

#جبهه_اقدام #مطالبه باید اول از همه علیه تمام مدارس، دانشگاهها و نهادهای تربیتی #اعلام_جرم کرد! چرا تنها راه ارتباطی والدین و معلمان در مدارس، تلگرام صهیونیستی است؟ چرا تمام اطلاعات تربیتی فرزندان ایران زمین، در ...

#جبهه_اقدام #مطالبه باید اول از همه علیه تمام مدارس، دانشگاهها و نهادهای تربیتی #اعلام_جرم کرد! چرا تنها راه ارتباطی والدین و معلمان در مدارس، تلگرام صهیونیستی است؟ چرا تمام اطلاعات تربیتی فرزندان ایران زمین، در بستر تلگرام قرار می گیرد؟ چه کسی پاسخگوست؟ ⚪🔘⚪🔘⚪🔘⚪🔘⚪🔘⚪🔘 کانال جبهه اقدام در نرم افزارهای ...

۲۰ اسفند 1396
63