نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اعضای_اکسو_ام (۱ تصویر)

#اعضای_اکسو_ام #exo_m از راست ب چپ: تائو(غیرفعال)_نام اصلی:هوانگ زی تائو_ملیت:چین لِی_نام اصلی:ژانگ یی شینگ_ملیت:چین چِن_نام اصلی:کیم جونگ ده_ملیت:کره جنوبی لوهان(غیرفعال)_نام اصلی:لو هان_ملیت:چین شیومین_نام اصلی:کیم مین سوک_ملیت:کره جنوبی کریس(لیدر)(غیرفعال)_نام اصلی:وو یی فَن_ملیت: چین

#اعضای_اکسو_ام #exo_m از راست ب چپ: تائو(غیرفعال)_نام اصلی:هوانگ زی تائو_ملیت:چین لِی_نام اصلی:ژانگ یی شینگ_ملیت:چین چِن_نام اصلی:کیم جونگ ده_ملیت:کره جنوبی لوهان(غیرفعال)_نام اصلی:لو هان_ملیت:چین شیومین_نام اصلی:کیم مین سوک_ملیت:کره جنوبی کریس(لیدر)(غیرفعال)_نام اصلی:وو یی فَن_ملیت: چین

۱۶ شهریور 1395
131