نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسلام_انسان (۱ تصویر)

‍ #اسلام_انسان #علامه_طباطبایی ره اسلام در دعوت خود، واقع بینی انسان، یعنی شعور و ادراک انسان طبیعی بی آلایش ، و به عبارت دیگر #عقل سلیم را طرف توجه قرار داده است. چنان که اول ...

‍ #اسلام_انسان #علامه_طباطبایی ره اسلام در دعوت خود، واقع بینی انسان، یعنی شعور و ادراک انسان طبیعی بی آلایش ، و به عبارت دیگر #عقل سلیم را طرف توجه قرار داده است. چنان که اول چیزی که به شعور واقع بین انسان جلوه می کند، همان "حق" و واقع است، ...

۲۳ بهمن 1396
73