نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اسطوره‌من (۱ تصویر)

بینِ‌خودمان‌بماند‌سردار ولی‌خبر‌شهادتت چه‌بی‌مقدمه قلبم‌رافشرد چه‌بی‌مقدمه‌عرقی‌سرد‌رویِ‌بدن‌نشاند چه‌بی‌مقدمه‌اشکمان‌جاری‌کرد و‌حالابعد‌ازتو... کاش‌بعداز‌تو

بینِ‌خودمان‌بماند‌سردار ولی‌خبر‌شهادتت چه‌بی‌مقدمه قلبم‌رافشرد چه‌بی‌مقدمه‌عرقی‌سرد‌رویِ‌بدن‌نشاند چه‌بی‌مقدمه‌اشکمان‌جاری‌کرد و‌حالابعد‌ازتو... کاش‌بعداز‌تو "علی‌تنها‌نماند"💔 #اسطوره‌من #شهید‌سردار‌حاج‌قاسمِ‌سلیمانی _____________❁_____________

۱۳ دی 1398
5K