نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

استبداد_مدرن (۱ تصویر)

‏شناخت خان ها،قلدران،پدرخوانده ها و صاحبان ثروت،قدرت ودولت های مستبد در دنیای کنونی بسیار پیچیده است که فقط علم و آگاهی بشر امروزی و شناخت نفوذ آنهادر منفذهای ایجاد شده می تواندرسواکننده این دژخیم هاشودوانسان ...

‏شناخت خان ها،قلدران،پدرخوانده ها و صاحبان ثروت،قدرت ودولت های مستبد در دنیای کنونی بسیار پیچیده است که فقط علم و آگاهی بشر امروزی و شناخت نفوذ آنهادر منفذهای ایجاد شده می تواندرسواکننده این دژخیم هاشودوانسان مدرن را به چالش مقاومت و مبارزه مدرن آگاه سازد ‎#خانیسمی #استبداد_مدرن

۲۷ مهر 1397
9K