نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

از_سرد_و_گرم_روزگار (۱ تصویر)

🔸 یک قاضی در #قم ، برای متهم خرید و فروش بی‌سیم، حکم به خواندن کتاب #از_سرد_و_گرم_روزگار زیدآبادی ظرف یک سال داده است.

🔸 یک قاضی در #قم ، برای متهم خرید و فروش بی‌سیم، حکم به خواندن کتاب #از_سرد_و_گرم_روزگار زیدآبادی ظرف یک سال داده است.

۲۷ اسفند 1397
483