نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ازعروسکـ (۱ تصویر)

#ازعروسکـ.قلبمـ.شنیدم.کــ.قلبم.شباعروسکشوبغلـ.میکنهـ.وگریهـ.میکنهـ #عروسکهـ.قلبم.هرروز.بادردام.بزرگوبزرگترمیشهـ:) ❄️ عروسکِ شادی را از دستش می گیرم و شکمش را فشار می دهم. عروسک، گریه می کند. می گویم

#ازعروسکـ.قلبمـ.شنیدم.کــ.قلبم.شباعروسکشوبغلـ.میکنهـ.وگریهـ.میکنهـ #عروسکهـ.قلبم.هرروز.بادردام.بزرگوبزرگترمیشهـ:) ❄️ عروسکِ شادی را از دستش می گیرم و شکمش را فشار می دهم. عروسک، گریه می کند. می گویم "ببین مثلِ این..". باتری را از دلش درمی آورم و دوباره عروسک را فشار می دهم. می گویم: " می بینی؟ اگر صدایت در نیاید حتّی بدتر از ...

۹ اردیبهشت 1396
30K