نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اروین (۶ تصویر)

#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۳ #اروین چمدون هامونو برداشتیم و سوار تاکسی شدیم هامین:من نمی‌دونم این ایران اومدنمون از کجا در اومد من:اوف هامین مثل پیرزنا از ترکیه تا اینجا داری ور ور حرف میزنی و غر میزنی ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۳ #اروین چمدون هامونو برداشتیم و سوار تاکسی شدیم هامین:من نمی‌دونم این ایران اومدنمون از کجا در اومد من:اوف هامین مثل پیرزنا از ترکیه تا اینجا داری ور ور حرف میزنی و غر میزنی بسه دیگه هامین:پیرزن خودتی من:آلله آلله(به ترکی یعنی ای بابا) رفتیم سمت خونه مارتین و ...

۲۶ شهریور 1398
41K
#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۱ #آرش از شرکت خارج شدم ریموت ماشینو زدم سوار شدم گوشیم زنگ خورد گلنار بود جواب دادم:جانم گلنار گلنار گریه میکرد و نمیتونست حرف بزنه من:گلنار آبجی حرف بزن اتفاقی افتاده؟ گلنار:آر..آرش من:جان ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۳۱ #آرش از شرکت خارج شدم ریموت ماشینو زدم سوار شدم گوشیم زنگ خورد گلنار بود جواب دادم:جانم گلنار گلنار گریه میکرد و نمیتونست حرف بزنه من:گلنار آبجی حرف بزن اتفاقی افتاده؟ گلنار:آر..آرش من:جان جانم گلنار:آر..آرشین..تصا..تصادف کرده من:چی؟ کجا گلنار:بیا آرش توروخدا بیا مارتین:بیا بیمارستان... گوشیو پرت کردم رو ...

۲۶ شهریور 1398
28K
#خاطرات_تنهایی #پارت_۲۹ #اروین از شرکت بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم حرکت کردم سمت خونم پشت چراغ قرمز وایسادم یک ساله که از اومدنم به استانبول میگذره تو این یک سال فهمیدم به آرشین علاقه ...

#خاطرات_تنهایی #پارت_۲۹ #اروین از شرکت بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم حرکت کردم سمت خونم پشت چراغ قرمز وایسادم یک ساله که از اومدنم به استانبول میگذره تو این یک سال فهمیدم به آرشین علاقه مند شدم دوسش دارم ماه اول هر لحظه و هر ثانیه به اطراف نگاه میکردم ...

۲۶ شهریور 1398
45K
واقعا چرا لیوای؟!😐😂 ایدش از پرنسس بود😂 @anoshka69 #سانیو_طنز #طنز #طنز_انیمه #سرگرمی #کمدی #حمله_به_تایتان #لیوای #ارن #آرمین #اروین #فان #عکسنوشته #عکس_نوشته

واقعا چرا لیوای؟!😐😂 ایدش از پرنسس بود😂 @anoshka69 #سانیو_طنز #طنز #طنز_انیمه #سرگرمی #کمدی #حمله_به_تایتان #لیوای #ارن #آرمین #اروین #فان #عکسنوشته #عکس_نوشته

۴ تیر 1398
10K
سه شکل متفاوت از تنهایی وجود دارد : 1. تنهایی بین فردی: که به‌صورت جدا افتادگی و بی کسی تجربه می‌شود و به معنای دور افتادن از دیگران است. عوامل بسیاری در آن دخیل‌اند مثل ...

سه شکل متفاوت از تنهایی وجود دارد : 1. تنهایی بین فردی: که به‌صورت جدا افتادگی و بی کسی تجربه می‌شود و به معنای دور افتادن از دیگران است. عوامل بسیاری در آن دخیل‌اند مثل انزوای جغرافیایی، فقدان مهارت های اجتماعی مناسب ، احساسات به شدت متضاد درباره صمیمیت، یک ...

۴ خرداد 1396
28K
به هر حال هر رابطه ای ممکن است تمام شود ! هیچ تضمینی نیست که رابطه ای تا آخر عمر ادامه یابد ! ولی این که به این دلایل از ارتباط سر باز بزنی : ...

به هر حال هر رابطه ای ممکن است تمام شود ! هیچ تضمینی نیست که رابطه ای تا آخر عمر ادامه یابد ! ولی این که به این دلایل از ارتباط سر باز بزنی : مثل این ست که از لذت دیدن طلوع خورشید ، خودت را محروم کنی چون ...

۱۷ اسفند 1394
523