نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

اربعینی‌ها_التماس_دعــا (۲ تصویر)

در مسیــر ڪربلا چــــادرت را محڪم بگیــر و زیـنب(س)، را یــاد ڪن.. هــر چه محڪم میگــرفت محڪم‌تر میــزدند ...😔 #اربعینی‌ها_التماس_دعــا

در مسیــر ڪربلا چــــادرت را محڪم بگیــر و زیـنب(س)، را یــاد ڪن.. هــر چه محڪم میگــرفت محڪم‌تر میــزدند ...😔 #اربعینی‌ها_التماس_دعــا

۱۶ مهر 1398
6K
#چادرانه در مسیــر ڪربلا🕌 چــــادرت را محڪم بگیــر و زیـنب(س)، را یــاد ڪن.. هــر چه محڪم میگــرفت محڪم‌تر میــزدند ...😔 #اربعینی‌ها_التماس_دعــا 🔸https://sapp.ir/hejabzahrai

#چادرانه در مسیــر ڪربلا🕌 چــــادرت را محڪم بگیــر و زیـنب(س)، را یــاد ڪن.. هــر چه محڪم میگــرفت محڪم‌تر میــزدند ...😔 #اربعینی‌ها_التماس_دعــا 🔸https://sapp.ir/hejabzahrai

۱۴ مهر 1398
3K