نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ادارات_کل_کار_و_امور_اجتماعی (۱ تصویر)

◀️انتخاب نماینده #کارفرمایان در هیات با رای کتبی و مخفی حاضران صورت گرفته و می توانند حداکثر به ۳ نفر رای بدهند. ◀️مدت عضویت نمایندگان #هیات_های_حل_اختلاف_کارگری_و_کارفرمایی دو سال از تاریخ صدور اعتبارنامه خواهد بود. ◀️انتخاب ...

◀️انتخاب نماینده #کارفرمایان در هیات با رای کتبی و مخفی حاضران صورت گرفته و می توانند حداکثر به ۳ نفر رای بدهند. ◀️مدت عضویت نمایندگان #هیات_های_حل_اختلاف_کارگری_و_کارفرمایی دو سال از تاریخ صدور اعتبارنامه خواهد بود. ◀️انتخاب مجدد هر یک از اعضای هیات های حل اختلاف ممکن است. #ادارات_کل_کار_و_امور_اجتماعی موظفند ۳ ماه ...

۷ بهمن 1397
7K