نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

احمد_بیگی (۲ تصویر)

اصلا حواست به من نیست!!! دقت کرده ای تمام لبخند های گوشه ی لبم مصنوعی شده.... بی روح ام اما به ظاهر انقدر خوبم که از فرط غم در استانه ی مرگ قرار گرفته ام.... ...

اصلا حواست به من نیست!!! دقت کرده ای تمام لبخند های گوشه ی لبم مصنوعی شده.... بی روح ام اما به ظاهر انقدر خوبم که از فرط غم در استانه ی مرگ قرار گرفته ام.... دیگر احساساتم تهی شده.... دست هایم حس لمس کردنت را ندارد.... رویا بافی هایم بیش ...

۱۳ اردیبهشت 1397
5K
گاهی بعضی از اتفاق ها ؛طوری غمگینت میکنند که تو در خود میمیری... و زندگی‌ات طعمی تلخ به خود میگیرد... به سادگی یک آب خوردن!!! ولی اینجا کاملا پایان راه نیست... یک نفر میاید و ...

گاهی بعضی از اتفاق ها ؛طوری غمگینت میکنند که تو در خود میمیری... و زندگی‌ات طعمی تلخ به خود میگیرد... به سادگی یک آب خوردن!!! ولی اینجا کاملا پایان راه نیست... یک نفر میاید و در اخرین نفس هایت به تو شوقی میدهد،به وسعت خندیدنش.... #احمد_بیگی #شب_خوش

۲۳ دی 1396
4K