نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

احسان_ماندگار (۳۴ تصویر)

نگاه انسان به هر طرف که باشد کمبودی هست که بخواهد آن را رفع کند مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار ...

نگاه انسان به هر طرف که باشد کمبودی هست که بخواهد آن را رفع کند مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ https://rasekhoon.net/photo...

۶ آذر 1397
26K
حیات درختان در بخشش میوه است آنها می بخشند تا زنده بمانند مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی ...

حیات درختان در بخشش میوه است آنها می بخشند تا زنده بمانند مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ https://rasekhoon.net/photo...

۶ آذر 1397
27K
مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1399908

مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۲۴ آبان 1397
22K
#وقف_مشارکتی #وقف_خانوادگی #وقف_ازدواج #وقف_مسکن_جوانان مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف/ سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1400041/

#وقف_مشارکتی #وقف_خانوادگی #وقف_ازدواج #وقف_مسکن_جوانان مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف/ سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۲۳ آبان 1397
8K
#وقف_مشارکتی #وقف_خانوادگی #وقف_ازدواج #وقف_مسکن_جوانان مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف/ سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1399908

#وقف_مشارکتی #وقف_خانوادگی #وقف_ازدواج #وقف_مسکن_جوانان مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف/ سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۲۲ آبان 1397
4K
مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1399908

مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری سوم #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_پزشکی #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۲۲ آبان 1397
9K
مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری اول #وقف #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #وقف #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی http://rasekhoon.net/photogallery/show/1399792/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81

مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری اول #وقف #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #وقف #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی http://rasekhoon.net/photog...

۲۱ آبان 1397
12K
جایی که پاکترین جوانان ما جانشان را وقف کرده‌اند برای آسایش و رفاه حال ما ، بی‌انصافی است اگر ما اندکی از دارایی‌هایمان را وقف توان دفاعی کشور نکنیم. مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف ...

جایی که پاکترین جوانان ما جانشان را وقف کرده‌اند برای آسایش و رفاه حال ما ، بی‌انصافی است اگر ما اندکی از دارایی‌هایمان را وقف توان دفاعی کشور نکنیم. مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری اول #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #وقف #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون ...

۲۱ آبان 1397
26K
مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری اول #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #وقف #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی http://rasekhoon.net/photogallery/show/1399664/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81

مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف / سری اول #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #وقف #راسخون #عکس_نوشته_های_وقف #مهر_ماندگار #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی http://rasekhoon.net/photog...

۲۰ آبان 1397
17K
وقف همدلی، تعاون و خیراندیشی را جانشین تنازع، تکاثر و تفاخر می کند مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #تولیدات_راسخون #دهه_وقف #وقف ...

وقف همدلی، تعاون و خیراندیشی را جانشین تنازع، تکاثر و تفاخر می کند مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ #داستان_یک_وقف #من_هم_وقف_می_کنم #همه_واقف_باشیم #تولیدات_راسخون #دهه_وقف #وقف #راسخون لینک دریافت: 🌐 http://yon.ir/JCapZ :id: @rasekhoon_online

۱۴ آبان 1397
7K
احسان ماندگار وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُممِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ... و بدانید آنچه از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید، آن را نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش ...

احسان ماندگار وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُممِّنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَیْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ... و بدانید آنچه از کارهای نیک برای خود از پیش می‌فرستید، آن را نزد خدا به بهترین وجه و بزرگترین پاداش خواهید یافت... (مزمل/20) مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی ...

۱۲ آبان 1397
16K
مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1397820/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81

مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۱۲ آبان 1397
9K
مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1397820/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81

مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog...

۱۰ آبان 1397
33K
مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف #وقف #احسان_ماندگار #راسخون http://rasekhoon.net/photogallery/show/1397826/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81

مجموعه عکس نوشته با موضوع وقف #وقف #احسان_ماندگار #راسخون http://rasekhoon.net/photog...

۶ آبان 1397
13K
آیت الله #جوادی_آملی وقف همچون موجودی زنده است که همواره ثواب آن به شخص واقف می رسد مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photogallery/show/1397820/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81 :id: ...

آیت الله #جوادی_آملی وقف همچون موجودی زنده است که همواره ثواب آن به شخص واقف می رسد مجموعه نمایشگاهی وقف #مهر_ماندگار #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_مذهبی #تصویر_گری #تصویر_سازی #ایران #وقف #راسخون #احسان_ماندگار #وقف_فضای_مجازی #وقف_فرهنگ #وقف_در_کلام_بزرگان #ایران #فرهنگ http://rasekhoon.net/photog... :id: @rasekhoon_online

۵ آبان 1397
14K
#وقف_در_کلام_بزرگان #وقف #احسان_ماندگار مقام معظم #رهبری: وقف میراث جاودان انسان های بزرگی است، که با چشمان زیبا به دنیا می نگریستند #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصوسازی-دینی #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_حسینی #راسخون #تصویر_سازی http://rasekhoon.net/photogallery/show/1397820/%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D9%88%D9%82%D9%81 :id: @rasekhoon_online

#وقف_در_کلام_بزرگان #وقف #احسان_ماندگار مقام معظم #رهبری: وقف میراث جاودان انسان های بزرگی است، که با چشمان زیبا به دنیا می نگریستند #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصوسازی-دینی #راسخون_گنجینه_بزرگ_تصویری_و_شور_نوای_حسینی #راسخون #تصویر_سازی http://rasekhoon.net/photog... :id: @rasekhoon_online

۵ آبان 1397
10K
#راه_نجات از گرفتاری‌ها منحصر است به #دعا برای #ظهور #حضرت_ولی_عصر (عج).. آن هم دعای خالصانه و صادقانه همراه با #توبه نه این دعاهای همیشگی که همه می‌کنند. #بهجت #آیت_الله_بهجت #سخن_ماندگار #پیام_ماندگار #اندیشه_ماندگار #راه_ماندگار #احسان_ماندگار

#راه_نجات از گرفتاری‌ها منحصر است به #دعا برای #ظهور #حضرت_ولی_عصر (عج).. آن هم دعای خالصانه و صادقانه همراه با #توبه نه این دعاهای همیشگی که همه می‌کنند. #بهجت #آیت_الله_بهجت #سخن_ماندگار #پیام_ماندگار #اندیشه_ماندگار #راه_ماندگار #احسان_ماندگار

۲۸ بهمن 1394
1K

"پندار ما این است که ما مانده ایم و شهدا رفته اند، اما #حقیقت آن است که زمان ما را با خود برده است و شهدا مانده اند." شهید آوینی #آوینی #پیام_ماندگار #راه_ماندگار #احسان_ماندگار #بیدارباش #ارزشها #شهدا #آدمها #زندگی #فلسفه_زندگی #فرهنگ_سازی #نقل_قول

۲۸ بهمن 1394
2K
طرح آغوش تو ای دوست معما دارد... حس و حال این عکس چه معنا دارد... فرزند شهیدت بابا دارد؛ بابای شهیدت آقا دارد؛ #دانشمند #انرژی_هسته_ای #مذاکرات #شهید_راه_علم #شهدای_علم #علیرضا #راه_روشن #آغوش_بابا #احسان_ماندگار #ایرانی_جماعت #شهید #مدافع_حرم ...

طرح آغوش تو ای دوست معما دارد... حس و حال این عکس چه معنا دارد... فرزند شهیدت بابا دارد؛ بابای شهیدت آقا دارد؛ #دانشمند #انرژی_هسته_ای #مذاکرات #شهید_راه_علم #شهدای_علم #علیرضا #راه_روشن #آغوش_بابا #احسان_ماندگار #ایرانی_جماعت #شهید #مدافع_حرم #آقای_خوب_ما #آقای_منجی #بچه_شهید #شهدا #امام #امام_خامنه_ای #بهترین_بابای_دنیا #بابا #آغوش #در_آغوش_رهبر #سید_علی_خامنه_ای #شیعه #دفاع_مقدس #جنگ #سرباز ...

۱۸ بهمن 1394
2K
طرح آغوش تو ای دوست معما دارد... حس و حال این عکس چه معنا دارد... فرزند شهیدت بابا دارد؛ بابای شهیدت آقا دارد؛ #احسان_ماندگار #ایرانی_جماعت #شهید #مدافع_حرم #آقای_خوب_ما #آقای_منجی #بچه_شهید #شهدا #امام #امام_خامنه_ای #بهترین_بابای_دنیا #بابا ...

طرح آغوش تو ای دوست معما دارد... حس و حال این عکس چه معنا دارد... فرزند شهیدت بابا دارد؛ بابای شهیدت آقا دارد؛ #احسان_ماندگار #ایرانی_جماعت #شهید #مدافع_حرم #آقای_خوب_ما #آقای_منجی #بچه_شهید #شهدا #امام #امام_خامنه_ای #بهترین_بابای_دنیا #بابا #آغوش #در_آغوش_رهبر #سید_علی_خامنه_ای #شیعه #دفاع_مقدس #جنگ #سرباز #گریه #حس_خوب

۱۸ بهمن 1394
2K