نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

احسان_دلاویز (۱ تصویر)

تیم رسانه ای #خاتمی سیدِ خندانِ اصلاحات، آنقدر خوب عمل کرده که در فسادهای دورانش یا اطرافیانش کمتر جایی نام او به میان آمده: بالعکس دیگران. برای مثال #احسان_دلاویز، مشاور خاتمی و #هادی_رضوی داماد وزیر ...

تیم رسانه ای #خاتمی سیدِ خندانِ اصلاحات، آنقدر خوب عمل کرده که در فسادهای دورانش یا اطرافیانش کمتر جایی نام او به میان آمده: بالعکس دیگران. برای مثال #احسان_دلاویز، مشاور خاتمی و #هادی_رضوی داماد وزیر دولتش، قرارست در جریان فساد #بانک_سرمایه محاکمه شوند: اسمی از خاتمی شنیده اید؟!

۲۲ اردیبهشت 1398
10K