نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

احسان_افشاری (۱۲۵ تصویر)

صدبار قلم تیز شد و⁧ خاطره ⁩نگذاشت ‏یک جمله شکایت به نگارم بنگارم ‏ ‏ #احسان_افشاری

صدبار قلم تیز شد و⁧ خاطره ⁩نگذاشت ‏یک جمله شکایت به نگارم بنگارم ‏ ‏ #احسان_افشاری

۱۳ آبان 1398
3K
از حبابِ نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندنِ قلاب در آب بدنم در بدنت جا مانده...! #احسان_افشاری

از حبابِ نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندنِ قلاب در آب بدنم در بدنت جا مانده...! #احسان_افشاری

۱۹ مهر 1398
5K
سکوتم را پذیرفتی، دل بی طاقتم را نه تو تنها چهره‌ام را می‌شناسی، غربتم را نه... #احسان_افشاری

سکوتم را پذیرفتی، دل بی طاقتم را نه تو تنها چهره‌ام را می‌شناسی، غربتم را نه... #احسان_افشاری

۳ مهر 1398
5K
. سرخوشی های نفهمانه کجاست؟ شوقِ تعقیب دوپروانه کجاست؟ #احسان_افشاری

. سرخوشی های نفهمانه کجاست؟ شوقِ تعقیب دوپروانه کجاست؟ #احسان_افشاری

۳۱ شهریور 1398
90
همیشه پشت سخن آیه ی سکوت منم! هزار چهره ی پوشیده در قنوت منم! زبان سوخته ی جنگل بلوط منم! و پشت جاذبه ها سیب در سقوط منم! و بازمانده ی دنیای درد ما بودیم! ...

همیشه پشت سخن آیه ی سکوت منم! هزار چهره ی پوشیده در قنوت منم! زبان سوخته ی جنگل بلوط منم! و پشت جاذبه ها سیب در سقوط منم! و بازمانده ی دنیای درد ما بودیم! کسی که دید و فراموش کرد ما بودیم! صدای حنجره ی سرخ درد ما بودیم! ...

۱۷ مرداد 1398
191
پلک بستی که تماشا به تمنا برسد پلک بگشا که تمنا به تماشا برسد چشم کنعان نگران است خدایا مگذار بوی پیراهن یوسف به زلیخا برسد ترسم این نیست که او با لب خندان برود ...

پلک بستی که تماشا به تمنا برسد پلک بگشا که تمنا به تماشا برسد چشم کنعان نگران است خدایا مگذار بوی پیراهن یوسف به زلیخا برسد ترسم این نیست که او با لب خندان برود ترسم این است که او روز مبادا برسد عقل می‌گفت که سهم من و تو ...

۱ مرداد 1398
7K
همچون دریا برای ابر همچون ابر برای باران و همچون باران برای چتر، هر چیزی درباره‌ چیز دیگری است و من درباره‌ی توام. #احسان_افشاری #ازدواج

همچون دریا برای ابر همچون ابر برای باران و همچون باران برای چتر، هر چیزی درباره‌ چیز دیگری است و من درباره‌ی توام. #احسان_افشاری #ازدواج

۲۰ خرداد 1398
7K
عاقبت عشق به یک خاطره می پیوندد. کفش می ساید و می خندند و در می بندد #احسان_افشاری

عاقبت عشق به یک خاطره می پیوندد. کفش می ساید و می خندند و در می بندد #احسان_افشاری

۱۵ خرداد 1398
5K
🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۳۰ اردیبهشت 1398
9K
🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾از حباب نفسم می فهمم چیزی از من ته دریا مانده مثل جا ماندن قلاب درآب؛ بدنم در بدنت جامانده ... #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۸ اردیبهشت 1398
7K
🌾شبی دوباره و ای کاش های تکراری فدای چشم قشنگت...هنوز بیداری؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾شبی دوباره و ای کاش های تکراری فدای چشم قشنگت...هنوز بیداری؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۸ اردیبهشت 1398
6K
🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
6K
🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
7K
🌾من دل به دل سیاه مستت دادم خورشید به چشم شب پرستت دادم گفتی که سراب را به تصویر بکش خندیدم وآیینه به دستت دادم :) #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾من دل به دل سیاه مستت دادم خورشید به چشم شب پرستت دادم گفتی که سراب را به تصویر بکش خندیدم وآیینه به دستت دادم :) #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
6K
🌾بر روی لبم سوال را می‌فهمی… خاموشی ِ قیل و قال را می‌فهمی گفتی که چرا سکوت کردی؟ گفتم برعکس بخوان «ملال» را می‌فهمی #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾بر روی لبم سوال را می‌فهمی… خاموشی ِ قیل و قال را می‌فهمی گفتی که چرا سکوت کردی؟ گفتم برعکس بخوان «ملال» را می‌فهمی #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
7K
🌾شبی دوباره و ای کاش های تکراری فدای چشم قشنگت...هنوز بیداری؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾شبی دوباره و ای کاش های تکراری فدای چشم قشنگت...هنوز بیداری؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
3K
🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾اینجا کسی برای کسی بی قرار نیست! من در کنار پنجره ام ، او کنار کیست؟ #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
3K
🌾بر روی لبم سوال را می‌فهمی… خاموشی ِ قیل و قال را می‌فهمی گفتی که چرا سکوت کردی؟ گفتم برعکس بخوان «ملال» را می‌فهمی #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾بر روی لبم سوال را می‌فهمی… خاموشی ِ قیل و قال را می‌فهمی گفتی که چرا سکوت کردی؟ گفتم برعکس بخوان «ملال» را می‌فهمی #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
3K
🌾من دل به دل سیاه مستت دادم خورشید به چشم شب پرستت دادم گفتی که سراب را به تصویر بکش خندیدم وآیینه به دستت دادم :) #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

🌾من دل به دل سیاه مستت دادم خورشید به چشم شب پرستت دادم گفتی که سراب را به تصویر بکش خندیدم وآیینه به دستت دادم :) #احسان_افشاری #سروده_های_عاشقانه 🆔 @RomanticPoem 🍂 🍁 🍂‌

۲۷ اردیبهشت 1398
3K
چیزی از آسمان ...؟ نمی خواهم ...! تــو ، اگر ... لَکه ابرِ مَن باشی ..... #احسان_افشاری #عاشقانه

چیزی از آسمان ...؟ نمی خواهم ...! تــو ، اگر ... لَکه ابرِ مَن باشی ..... #احسان_افشاری #عاشقانه

۲۶ اردیبهشت 1398
7K