نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ات (۶ تصویر)

✅ ✔ ️همیشه پر از #مهربانی میمانم حتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را نداند این ذ#ات و #سرشت من است من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند ‌♥ ♡♥ ♡♥ ♡♥ ♡ ...

✅ ✔ ️همیشه پر از #مهربانی میمانم حتی اگر هیچکس قدر مهربانیم را نداند این ذ#ات و #سرشت من است من خدایی دارم که به جای همه برایم جبران میکند ‌♥ ♡♥ ♡♥ ♡♥ ♡ به آدمهایی که از خوشحالی شما شاد میشوند و از ناراحتی شما غمگین توجه خاص ...

۳ خرداد 1397
6K
گاهــــی آدَم می مانَــد بِـینِ #بــودن و #مانـــدن، بِـه #رفتَــن کِه #فِـــکر میکنـی #اتِــفاقی می افتَـد کِه #مُــنصرف می شَـوی، میخواهــی #بِــمانی ؛ رَفتـــٰاری می بینــی کِهـ انــگار بایَـد #بِـــروی...! و ایـن #بلاتَــــکلیفـی خـودَش کلــی ...

گاهــــی آدَم می مانَــد بِـینِ #بــودن و #مانـــدن، بِـه #رفتَــن کِه #فِـــکر میکنـی #اتِــفاقی می افتَـد کِه #مُــنصرف می شَـوی، میخواهــی #بِــمانی ؛ رَفتـــٰاری می بینــی کِهـ انــگار بایَـد #بِـــروی...! و ایـن #بلاتَــــکلیفـی خـودَش کلــی #جهنَـــم اسـت !..

۳ آذر 1396
5K
#ات

#ات

۱۷ خرداد 1396
1K
#دوست #داشتن #ات #هــوس #نیست☆★ #ڪـه #بــاشـد #و #نبــاشـد #نفــس #اسـت...☆★ #تا #بــاشم.. #تا #باشے ..

#دوست #داشتن #ات #هــوس #نیست☆★ #ڪـه #بــاشـد #و #نبــاشـد #نفــس #اسـت...☆★ #تا #بــاشم.. #تا #باشے ..

۲۸ مرداد 1395
4K
چَند وَقتِه کِه یِه شِکلِ #خاص شٌدَم اَز حِسِه #خِفَتٌو #نفرَتٌو #اِنتِقام پٌرَم یِه مٌشت #اتِفاق دٌورَم اٌفتاد کِه اَلان حَتی نِمیتونَم بِه چَشام اِعتِماد کٌنَم حِسِه #جنگ دارَم #رفقا کَلافَن اَز کارَم یِه نَمِه ...

چَند وَقتِه کِه یِه شِکلِ #خاص شٌدَم اَز حِسِه #خِفَتٌو #نفرَتٌو #اِنتِقام پٌرَم یِه مٌشت #اتِفاق دٌورَم اٌفتاد کِه اَلان حَتی نِمیتونَم بِه چَشام اِعتِماد کٌنَم حِسِه #جنگ دارَم #رفقا کَلافَن اَز کارَم یِه نَمِه تَرسناکَمٌو حَرفام #درد دارَن کَلَماتَم #زهر دارَن #لجبازمو #بد #خرابه #عصابم mahdieh#gucci

۱۴ تیر 1395
9K
بزرگترین ضربه روحانی به ایران #برجام نیست،

بزرگترین ضربه روحانی به ایران #برجام نیست، "مدل برجام" است !! اگر قرار باشد بزرگ ترین خسارتی را که دولت روحانی به کشور زده است در یک جمله خلاصه کنیم، بدون تردید آن #خسارت، برجام یا پرونده هسته ای نیست، بلکه، ثابت کردن این گزاره برای آمریکا بوده است که ...

۲۰ فروردین 1395
424