نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

ابن_ابیه (۱ تصویر)

چند نکته در مورد فرمایش بالا ۱. پدر عبیدالله، #زیاد_بن_ابیه نام داشت. چون #حرامزاده بود و پدر مشخصی نداشت به او #ابن_ابیه می گفتند یعنی فرزند پدرش ... البته #ابوسفیان پدر #معاویه ادعا می کرد ...

چند نکته در مورد فرمایش بالا ۱. پدر عبیدالله، #زیاد_بن_ابیه نام داشت. چون #حرامزاده بود و پدر مشخصی نداشت به او #ابن_ابیه می گفتند یعنی فرزند پدرش ... البته #ابوسفیان پدر #معاویه ادعا می کرد که #زیاد حاصل زنای او با شخصی به نام #سمیه بوده و از این رو ...

۱ بهمن 1394
6K