نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آیین_زرتشتی (۳ تصویر)

تاکنون با خودتان فکر کردید که چرا بی بی سی، صدای امریکا، رادیو فردا و بقیه این رسانه های جیره خوار ؛ هتا یکبار از گردهمایی هزاران ایرانی در پارسه و پاسارگاد در روز هفتم ...

تاکنون با خودتان فکر کردید که چرا بی بی سی، صدای امریکا، رادیو فردا و بقیه این رسانه های جیره خوار ؛ هتا یکبار از گردهمایی هزاران ایرانی در پارسه و پاسارگاد در روز هفتم آبان و نوروز خبری یک خطی هم منتشر نکرده اند⁉ ولی از دوتا و نصفی ...

۲۲ مرداد 1396
6
#اشوزرتشت #زرتشت #سخنان_ناب #آیین_بهی #آیین_زرتشتی #ایران #آریایی #زرتشتی

#اشوزرتشت #زرتشت #سخنان_ناب #آیین_بهی #آیین_زرتشتی #ایران #آریایی #زرتشتی

۲۲ مرداد 1396
24
#زرتشت #شاهنامه زرتشت در شاهنامه نا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت و آیین او در قلمرو ایران زمین در عهد پادشاهی #گشتاسب صورت پذیرفت. زرتشت خود به دربار آمد و پیغمبری خویش را در حضور ...

#زرتشت #شاهنامه زرتشت در شاهنامه نا به شهادت شاهنامه ظهور زرتشت و آیین او در قلمرو ایران زمین در عهد پادشاهی #گشتاسب صورت پذیرفت. زرتشت خود به دربار آمد و پیغمبری خویش را در حضور شاه کشور رسما اعلام داشت :به شاه جــــــــهان گفت پیغمبرم تو را سوی یزدان همی ...

۲۸ فروردین 1394
196