نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آنشرلـے‌ (۲۶ تصویر)

#سرشارم از تو مثل شهریوری که هنوز نیامده بوی عطرش تمام شهر را روی سرش گذاشته... #حمیدرضا_عبداللهی #آنشرلـے‌🌱✨🍒...

#سرشارم از تو مثل شهریوری که هنوز نیامده بوی عطرش تمام شهر را روی سرش گذاشته... #حمیدرضا_عبداللهی #آنشرلـے‌🌱✨🍒...

۱۸ مهر 1398
3K
#رفیق که داشته باشی؛ تمام دقایقِ زندگی ات، لبریزِ عشق و آرامش می شود. خیابان ها جان می دهند برایِ قدم زدن ، و هر اتفاقِ کوچکی، بهانه ای می شود برای شاد بودن... کسی ...

#رفیق که داشته باشی؛ تمام دقایقِ زندگی ات، لبریزِ عشق و آرامش می شود. خیابان ها جان می دهند برایِ قدم زدن ، و هر اتفاقِ کوچکی، بهانه ای می شود برای شاد بودن... کسی هست که با گرما و شیرینیِ حضورش؛ سرما و تلخیِ روزگار تو را بگیرد، کسی ...

۱۸ مهر 1398
13K
#همه بر سر زبانند و

#همه بر سر زبانند و "تو" در میان جانی... #سعدی #آنشرلـے‌💖

۱۸ مهر 1398
3K
#آن روز چو میرفت کسی داشتم آمدنش را باور، من نمی دانستم معنی هرگز را تو چرا بازنگشتی دیگر... #هوشنگ_ابتهاج #آنشرلـے‌🎻🌾👩🏼...

#آن روز چو میرفت کسی داشتم آمدنش را باور، من نمی دانستم معنی هرگز را تو چرا بازنگشتی دیگر... #هوشنگ_ابتهاج #آنشرلـے‌🎻🌾👩🏼...

۱۸ مهر 1398
3K
#یک چتر و دو نفر آنکه عاشق تر خیس تر...! #ناشناس #آنشرلـے‌✨☔️🌸...

#یک چتر و دو نفر آنکه عاشق تر خیس تر...! #ناشناس #آنشرلـے‌✨☔️🌸...

۱۸ مهر 1398
2K
#وقتی که میرفتی احـیانا جانم به پیراهنت گیـر نکرده بود...؟ #مریم_قهرمانلو #آنشرلـے‌🌸✨🚲🍀...

#وقتی که میرفتی احـیانا جانم به پیراهنت گیـر نکرده بود...؟ #مریم_قهرمانلو #آنشرلـے‌🌸✨🚲🍀...

۱۸ مهر 1398
2K
#مـن یـه دخـتـرم... #آنه_نوشت #آنشرلـے‌✨👩🏼🍃...

#مـن یـه دخـتـرم... #آنه_نوشت #آنشرلـے‌✨👩🏼🍃...

۱۸ مهر 1398
4K
#از من و صحبت من زود چنین دست مدار که مرا قصهٔ جانسوز، دراز است هنوز... #سیمین_بهبهانی #آنشرلـے‌✨🌿🐳...

#از من و صحبت من زود چنین دست مدار که مرا قصهٔ جانسوز، دراز است هنوز... #سیمین_بهبهانی #آنشرلـے‌✨🌿🐳...

۱۸ مهر 1398
3K
#چه شوری بهتر از برخورد برقِ چشم ها باهم! نگاهش را تماشا کن! اگر فهمید حاشا کن ! #فاضل_نظری #آنشرلـے‌👀🌿🌸...

#چه شوری بهتر از برخورد برقِ چشم ها باهم! نگاهش را تماشا کن! اگر فهمید حاشا کن ! #فاضل_نظری #آنشرلـے‌👀🌿🌸...

۱۸ مهر 1398
3K
#من فقط یک ایستگاه بین راهی بودم که او خستگی در کند و به راهش ادامه دهد برای رسیدن به آنکه دوستش دارد! من فقط یک ایستگاه بین راهی بودم... #علی_سید_صالحی #آنشرلـے‌🌿🚂✨...

#من فقط یک ایستگاه بین راهی بودم که او خستگی در کند و به راهش ادامه دهد برای رسیدن به آنکه دوستش دارد! من فقط یک ایستگاه بین راهی بودم... #علی_سید_صالحی #آنشرلـے‌🌿🚂✨...

۱۸ مهر 1398
4K
#از ماجرای عشقت، رو سفید بیرون آمدند مو هایم.... #احسان_پرسا #آنشرلـے‌👩🏻🗝💭...

#از ماجرای عشقت، رو سفید بیرون آمدند مو هایم.... #احسان_پرسا #آنشرلـے‌👩🏻🗝💭...

۱۸ مهر 1398
3K
#تو شعرهایم را نمی خوانی بی شک اما .. روزی دخترت عاشقانه های زنی را دوست خواهد داشت بی آنکه بداند پدرش لا به لای تمام آن واژه ها نفس می کشد ... #الهه_حصاری #آنشرلـے‌📖

#تو شعرهایم را نمی خوانی بی شک اما .. روزی دخترت عاشقانه های زنی را دوست خواهد داشت بی آنکه بداند پدرش لا به لای تمام آن واژه ها نفس می کشد ... #الهه_حصاری #آنشرلـے‌📖

۱۸ مهر 1398
6K
#قصه ها هست ولی طاقتِ ابرازَم نیست... #هوشنگ_ابتهاج #آنشرلـے‌

#قصه ها هست ولی طاقتِ ابرازَم نیست... #هوشنگ_ابتهاج #آنشرلـے‌

۱۸ مهر 1398
2K
#نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم بعد از این هم با جوانان ناز کن با ما چرا؟ #شهریار #آنشرلـے‌🌷✨👱🏻‍♀...

#نازنینا ما به ناز تو جوانی داده ایم بعد از این هم با جوانان ناز کن با ما چرا؟ #شهریار #آنشرلـے‌🌷✨👱🏻‍♀...

۱۸ مهر 1398
4K
#از خودم برایت بگویم؟ از خانه، از خیابان، شهر، صدای پایِ ما، شب، از کجا برایت بگویم؟! عشق من! جایی که تو نیستی، گفتن دارد؟... #عباس_معروفی #آنشرلـے‌👒💛🌿...

#از خودم برایت بگویم؟ از خانه، از خیابان، شهر، صدای پایِ ما، شب، از کجا برایت بگویم؟! عشق من! جایی که تو نیستی، گفتن دارد؟... #عباس_معروفی #آنشرلـے‌👒💛🌿...

۱۸ مهر 1398
4K
#آنچنان جای گرفتی تُ به چشم و دلِ من که به خوبانِ دو عالم نظری نیست مرا...! #مولانا #آنشرلـے‌👒💐✨...

#آنچنان جای گرفتی تُ به چشم و دلِ من که به خوبانِ دو عالم نظری نیست مرا...! #مولانا #آنشرلـے‌👒💐✨...

۱۸ مهر 1398
3K
#مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری #آنشرلـے‌☎️✨👩🏻‍

#مامان بزرگم آخر همه‌ی تلفن‌هایش می‌گفت: کاری نداشتم که! زنگ زده بودم صداتان را بشنوم... ما هم که جوان و جاهل، چه می‌دانستیم صدا با دل ِ آدم چه می‌کند ... #علی_غفاری #آنشرلـے‌☎️✨👩🏻‍

۱۸ مهر 1398
4K
#بعد تو احتمالا با مرد دیگری ازدواج خواهم کرد مسافرت خواهیم رفت، بچه دار خواهیم شد خوشحال خواهیم بود. به زنی فکر کن که برای شوهرش غذای مورد علاقه ی تو را میپزد لباس رنگ ...

#بعد تو احتمالا با مرد دیگری ازدواج خواهم کرد مسافرت خواهیم رفت، بچه دار خواهیم شد خوشحال خواهیم بود. به زنی فکر کن که برای شوهرش غذای مورد علاقه ی تو را میپزد لباس رنگ مورد علاقه ی تورا میپوشد عطر تورا به او هدیه میدهد من دوستش خواهم داشت ...

۱۸ مهر 1398
13K
#عاشقت بودم ولی ناجور سوزاندی مرا نقره داغش می کنم دل را، اگر یادت کند... #پروانه_حسینی #آنشرلـے‌🎻✨💕...

#عاشقت بودم ولی ناجور سوزاندی مرا نقره داغش می کنم دل را، اگر یادت کند... #پروانه_حسینی #آنشرلـے‌🎻✨💕...

۱۸ مهر 1398
2K
#حتماً که نباید ماشینِ آخرین مدل داشت گاهی یک موتور لازم است...بنشانی اش تَرکِ خودت و تمامِ خیابانها را با هم ویراژ دهید... باد لای موهایش بوزد و احساس کند خوشبخت ترین دخترِ دنیاست حتماً ...

#حتماً که نباید ماشینِ آخرین مدل داشت گاهی یک موتور لازم است...بنشانی اش تَرکِ خودت و تمامِ خیابانها را با هم ویراژ دهید... باد لای موهایش بوزد و احساس کند خوشبخت ترین دخترِ دنیاست حتماً که نباید رستورانهای رنگارنگ رفت. اصلاً باید تمامِ فلافلیهای شهر را امتحان کرد زندگی را ...

۱۸ مهر 1398
7K