نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آقا_ما_موشک_نمیخوایم (۲ تصویر)

‍ #آقا_ما_موشک_نمیخوایم! ❌یه عده هم هستن یه پاشون ونکوورِ یه پاشون بروکسل، از 12ماه سال ده ماه و اونور آبن،هروقت دلشون برای قرمه سبزی و نون سنگک تنگ میشه میان ایران،دیوار باغ لواسونشون پنج متر ...

‍ #آقا_ما_موشک_نمیخوایم! ❌یه عده هم هستن یه پاشون ونکوورِ یه پاشون بروکسل، از 12ماه سال ده ماه و اونور آبن،هروقت دلشون برای قرمه سبزی و نون سنگک تنگ میشه میان ایران،دیوار باغ لواسونشون پنج متر طول داره، روی اونم باز سه متر نرده زدن، ❌تو خونه زندگیشون ده نفر نگهبانی ...

۲۹ آبان 1396
3K
#آقا_ما_موشک_نمیخوایم! ❌یه عده هم هستن یه پاشون ونکوورِ یه پاشون بروکسل، از 12ماه سال ده ماه و اونور آبن،هروقت دلشون برای قرمه سبزی و نون سنگک تنگ میشه میان ایران،دیوار باغ لواسونشون پنج متر طول ...

#آقا_ما_موشک_نمیخوایم! ❌یه عده هم هستن یه پاشون ونکوورِ یه پاشون بروکسل، از 12ماه سال ده ماه و اونور آبن،هروقت دلشون برای قرمه سبزی و نون سنگک تنگ میشه میان ایران،دیوار باغ لواسونشون پنج متر طول داره، روی اونم باز سه متر نرده زدن، ❌تو خونه زندگیشون ده نفر نگهبانی میدن، ...

۲۴ آبان 1396
4K