نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آغاز_رهبری_آیت_الله_خامنه_ای (۱ تصویر)

💠 تا تو برخاستی تمام ایران آل عبای تو شد! زیر عبای مهربانیت، زمستان، بهار زیر عبای مهربانیت، یاد غصه ها، فراموش زیر عبای مهربانیت، جاءالحق زیر عبای مهربانیت، باطل، باطل... زیر عبای مهربانی تو ...

💠 تا تو برخاستی تمام ایران آل عبای تو شد! زیر عبای مهربانیت، زمستان، بهار زیر عبای مهربانیت، یاد غصه ها، فراموش زیر عبای مهربانیت، جاءالحق زیر عبای مهربانیت، باطل، باطل... زیر عبای مهربانی تو بود که ترس ها ریخت، دل ها محکم شد شک ها پریدند و یقین آمد! ...

۱۴ خرداد 1397
571