نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آشیانه_شعر (۳۳ تصویر)

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ روز پیش
19K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ روز پیش
5K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۶ روز پیش
3K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۶ روز پیش
9K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۶ روز پیش
9K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۶ روز پیش
3K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲ هفته پیش
3K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲ هفته پیش
4K
هوا، بی هوا، ناجوانمرد سرد است ، و من ، تب دار تو، شَرحِ بودنهایت درمانِ من است... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

هوا، بی هوا، ناجوانمرد سرد است ، و من ، تب دار تو، شَرحِ بودنهایت درمانِ من است... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
چگونه بگویم دوستت دارم🌸🍃 وقتی بند می آید زبانم غرق عرق میشوم میلرزم🌸🍃 فقط با دیدن تو، تو بگو در کدام واژه ها،🌸🍃 منتظرت باشم؟ #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

چگونه بگویم دوستت دارم🌸🍃 وقتی بند می آید زبانم غرق عرق میشوم میلرزم🌸🍃 فقط با دیدن تو، تو بگو در کدام واژه ها،🌸🍃 منتظرت باشم؟ #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
میرود این دل خدایا ازپِیَش🌸🍃 مَحرَمی یا مَرهمی باید، که نیست🌸🍃 شعرهای بیکسی از پس وپیش🌸🍃 قافیه آغوش می باید، که نیست🌸🍃 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

میرود این دل خدایا ازپِیَش🌸🍃 مَحرَمی یا مَرهمی باید، که نیست🌸🍃 شعرهای بیکسی از پس وپیش🌸🍃 قافیه آغوش می باید، که نیست🌸🍃 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
همان دم که به چشمانت نظر کردم🌸 میان بوسه و بازوانت گذر کردم🍃 ز هر چه غیر تو بود من حذر کردم🌸 به دریا زدم برای داشتنت خطر کردم🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

همان دم که به چشمانت نظر کردم🌸 میان بوسه و بازوانت گذر کردم🍃 ز هر چه غیر تو بود من حذر کردم🌸 به دریا زدم برای داشتنت خطر کردم🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
بی تو نفس کشیدنم،🌸 عمر تباه کردن است،🍃 بی هدف رفتن و🌸 سر به چاه کردن است،🍃 میان تیغ های عریانِ🌸 دشتِ بی کسی،🍃 دویدن بی ثمر و🌸 آخرِ سر باختن است🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

بی تو نفس کشیدنم،🌸 عمر تباه کردن است،🍃 بی هدف رفتن و🌸 سر به چاه کردن است،🍃 میان تیغ های عریانِ🌸 دشتِ بی کسی،🍃 دویدن بی ثمر و🌸 آخرِ سر باختن است🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
5K
باغچه ی احساس را ،چه خشکاندی که رفتی خندیدم با خنده ات ، چه گریاندی که رفتی برای داشتنت، نذر ثامن کرده بودم گره دخیل پنجره را، وا کردی که رفتی #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

باغچه ی احساس را ،چه خشکاندی که رفتی خندیدم با خنده ات ، چه گریاندی که رفتی برای داشتنت، نذر ثامن کرده بودم گره دخیل پنجره را، وا کردی که رفتی #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۴ هفته پیش
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۴ دی 1396
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۴ دی 1396
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۴ دی 1396
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر #یلدا

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر #یلدا

۲۹ آذر 1396
16K