نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آشیانه_شعر (۵۴ تصویر)

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲۷ خرداد 1397
7K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۹ خرداد 1397
5K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۹ خرداد 1397
7K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ خرداد 1397
6K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱ خرداد 1397
8K
🌹 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

🌹 #بهزادشهریاری 🌹 #آشیانه_شعر

۲۳ اردیبهشت 1397
6K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲۳ اردیبهشت 1397
8K
لمس گونه هایت! لمس ابریشم گیسوانت، که خیال نیست، نگاهت را به من بده، در چشمان من شنا کن، در کشتی خیالم،ناخدا باش من جزیره ی سرگردان، در بستردریای نگاه توام... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر #عاشقانه

لمس گونه هایت! لمس ابریشم گیسوانت، که خیال نیست، نگاهت را به من بده، در چشمان من شنا کن، در کشتی خیالم،ناخدا باش من جزیره ی سرگردان، در بستردریای نگاه توام... #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر #عاشقانه

۱۵ اردیبهشت 1397
11K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۴ اردیبهشت 1397
28K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر #عاشقانه

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر #عاشقانه

۴ اردیبهشت 1397
6K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۳۱ فروردین 1397
3K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۳۱ فروردین 1397
6K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۲۶ فروردین 1397
18K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۲۶ فروردین 1397
19K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۲۶ فروردین 1397
3K
#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

#بهزاد_شهریاری #آشیانه_شعر

۲۶ فروردین 1397
4K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۷ فروردین 1397
20K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۷ فروردین 1397
9K
#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

#بهزادشهریاری #آشیانه_شعر

۱۷ فروردین 1397
7K

" پرنده ی خیالم را "🌸🍃 به شهرِ چشمانت کوچ دادم،🌸🍃 ‌چه بهاری دارد، !!🌸🍃 " تمام کوچه هایی " 🌸🍃 که بن بستش نام زیبای توست.!🌸🍃 #بهزادشهریاری🌹 #آشیانه_شعر

۵ فروردین 1397
4K