نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آدم_و_حوا (۶ تصویر)

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می ...

مفاسد اخلاقی بعد از ازدواج اکثر جوانان تا قبل از #ازدواج براستی عفّت و شرافت و صداقت خود را حفظ می کنند ولی پس از ازدواج بناگاه به انواع ھرزگی و مفاسد اخلاقی دچار می شوند . براستی این چه رازی است . چرا ازدواج ھای مدرن بجای پیشگیری از ...

۱۴ دی 1398
14K
حجاب از فطرت انسان سرچشمه گرفته است خداوند #فطرت انسان را بر اساس نیاز به پوشش آفرید و آن را جزء غریزه او قرار داد. وقتی #آدم_و_حوا فریب #شیطان را خوردند و از درخت ممنوعه ...

حجاب از فطرت انسان سرچشمه گرفته است خداوند #فطرت انسان را بر اساس نیاز به پوشش آفرید و آن را جزء غریزه او قرار داد. وقتی #آدم_و_حوا فریب #شیطان را خوردند و از درخت ممنوعه تناول نمودند، اولین و مهم‌ترین تنبیه آنان این بود که لباسشان از تنشان فروریخت و ...

۱۷ آذر 1398
4K
🔸 جامع الاسرار ⁦▪️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم اینکه برای ...

🔸 جامع الاسرار ⁦▪️⁩من : پروردگارا یک عمل خالصانه چگونه ممکن می شود؟ ⁦▫️⁩او : یک عمل خالصانه چندین شرط دارد : اول اینکه فقط به قصد رھائی از عذابھا نباشد . دوم اینکه برای خوش آمددیگران نباشد . سوم اینکه با ابزارھا و روش ھای بازار نباشد . چھارم ...

۱۳ آذر 1398
954
فرصت دوباره اگه خوب بود ک خدا به #آدم_و_حوا میداد😞

فرصت دوباره اگه خوب بود ک خدا به #آدم_و_حوا میداد😞

۱۳ خرداد 1398
1K
‏فرصت دوباره اگه خوب بود ک خدا به #آدم_و_حوا میداد😞

‏فرصت دوباره اگه خوب بود ک خدا به #آدم_و_حوا میداد😞

۱۱ مرداد 1396
254
* * #شادی_نوشت: مادرم گفت که عاشق نشوی !! . . گفتم : چشم ! . . .

* * #شادی_نوشت: مادرم گفت که عاشق نشوی !! . . گفتم : چشم ! . . . " چشم های " تو مرا بی خبر از " چشمم " کرد ... . . . #عشق_نوشت: عاشق بهشت نشسته روی لبخندش هستم و نگاه به بندکشیده ش... . . عاشق ...

۴ دی 1394
87