نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آتیلا_ایلهان (۴ تصویر)

اسراف می کنی کلمات را به گفتن عشق حال که من از بوسیدنت آنرا می فهمم #آتیلا_ایلهان

اسراف می کنی کلمات را به گفتن عشق حال که من از بوسیدنت آنرا می فهمم #آتیلا_ایلهان

۵ اسفند 1397
5K
گفت : منتظرم باش برمی گردم من منتظر نماندم او هم نیامد و این مرگی بی جنازه بود ... #آتیلا_ایلهان 💫

گفت : منتظرم باش برمی گردم من منتظر نماندم او هم نیامد و این مرگی بی جنازه بود ... #آتیلا_ایلهان 💫

۱ اسفند 1397
9K
عشق را نمی شناسم افکارم پوسیده و قدیمی ست تنها تو را می شناسم و قلب فشرده شده ام را وقتی می شنوم اسم تو را... #آتیلا_ایلهان #بر_باد_رفته

عشق را نمی شناسم افکارم پوسیده و قدیمی ست تنها تو را می شناسم و قلب فشرده شده ام را وقتی می شنوم اسم تو را... #آتیلا_ایلهان #بر_باد_رفته

۷ فروردین 1396
6K
#کانال_تلگرام 💟 👉 https://telegram.me/DELNEVISNAAB عشق را نمی شناسم افکارم پوسیده و قدیمی ست تنها تو را می شناسم و قلب فشرده شده ام را وقتی می شنوم اسم تو را #آتیلا_ایلهان ترجمه : #علیرضا_شعبانی

#کانال_تلگرام 💟 👉 https://telegram.me/DELNEVI... عشق را نمی شناسم افکارم پوسیده و قدیمی ست تنها تو را می شناسم و قلب فشرده شده ام را وقتی می شنوم اسم تو را #آتیلا_ایلهان ترجمه : #علیرضا_شعبانی

۱ بهمن 1395
4K