نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

آتش_اصفهانی (۸ تصویر)

گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت ! 👤 #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت ! 👤 #آتش_اصفهانی

۴ هفته پیش
3K
گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت جانم تویی! چگونه توانم از آن گذشت؟ . #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت جانم تویی! چگونه توانم از آن گذشت؟ . #آتش_اصفهانی

۲۱ فروردین 1398
10K
گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت! جانم تویی؛ چگونه توانم از آن گذشت؟… #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت! جانم تویی؛ چگونه توانم از آن گذشت؟… #آتش_اصفهانی

۲۱ مهر 1397
3K
‌ گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت؟ #آتش_اصفهانی

‌ گفتی مرا به عشق که باید ز جان گذشت جانم توئی چگونه توانم از آن گذشت؟ #آتش_اصفهانی

۱۰ مهر 1397
4K
گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت جانم تویی! چگونه توانم از آن گذشت؟ . #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت جانم تویی! چگونه توانم از آن گذشت؟ . #آتش_اصفهانی

۱۱ اردیبهشت 1397
9K
گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت .. جانم تویی!! چگونه توانم از آن گذشت…؟!! #آتش_اصفهانی

گفتی مرا به عشق که باید زِ جان گذشت .. جانم تویی!! چگونه توانم از آن گذشت…؟!! #آتش_اصفهانی

۷ بهمن 1396
12K
جان من از مرض عشق بفرمان تو شد نازم آن درد که شایسته ی درمانم کرد #آتش_اصفهانی

جان من از مرض عشق بفرمان تو شد نازم آن درد که شایسته ی درمانم کرد #آتش_اصفهانی

۱۶ خرداد 1396
3K
بی پرده بروٖن پا منهٖ از خانه ، که ترسم از پرده برون ، راز دل مــرد و زن افتد #آتش_اصفهانی

بی پرده بروٖن پا منهٖ از خانه ، که ترسم از پرده برون ، راز دل مــرد و زن افتد #آتش_اصفهانی

۱۵ خرداد 1395
537