آنی∅

hani.28

-تا جنون فاصله ای نیست از اینجا که منم...♡:)

-i love you... -من زخم های بی نظیری به تن دارم...! -اما [طـ♥ ]، -مهربان ترینشان بودی، -عمیق ترینشان، -عزیز ترینشان... -i miss you... -بعد از [طـ♥ ]، -آدمها تنها خراش های کوچکی بودند -بر ...

-i love you... -من زخم های بی نظیری به تن دارم...! -اما [طـ♥ ]، -مهربان ترینشان بودی، -عمیق ترینشان، -عزیز ترینشان... -i miss you... -بعد از [طـ♥ ]، -آدمها تنها خراش های کوچکی بودند -بر پوستم... -که هیچکدامشان، -به پای [طـ♥ ] نرسیدند، -به قلبم نرسیدند...! -i need you... -بعد ...

۱۰ بهمن 1398
16K
-همـه -لـرزشــ دستــ و دلـم -از آنـ بـود، -کـه -[عـشــق] -پنآهـی گـردد... ∅

-همـه -لـرزشــ دستــ و دلـم -از آنـ بـود، -کـه -[عـشــق] -پنآهـی گـردد... ∅

۷ بهمن 1398
5K
-[تـویـے آبِــ رو آتیشمـ...] ∅

-[تـویـے آبِــ رو آتیشمـ...] ∅

۲ آذر 1398
2K
-منـ از [آغـوشـ #ط] -بآرهــا به بهشتـ رفته امـ... -بهشتـ مگـر کجـا میتواند باشد، -جـز آنجا که -با خودتــ نگویی -کآشــ جایـ دیگریـ بودمـ ♡♡♡ ∅

-منـ از [آغـوشـ #ط] -بآرهــا به بهشتـ رفته امـ... -بهشتـ مگـر کجـا میتواند باشد، -جـز آنجا که -با خودتــ نگویی -کآشــ جایـ دیگریـ بودمـ ♡♡♡ ∅

۱ آذر 1398
3K
-قصـهـ اینـ استــ، -جهــآنـ با تــو برایمـ زیباستـ... ∅

-قصـهـ اینـ استــ، -جهــآنـ با تــو برایمـ زیباستـ... ∅

۲۱ آبان 1398
5K
-یوسف فروختن به زرناب هم خطاست... -نفرین اگر #ط را به تمام جهان دهم... ∅

-یوسف فروختن به زرناب هم خطاست... -نفرین اگر #ط را به تمام جهان دهم... ∅

۱۳ مهر 1398
2K
-شمال و جنوب ندارد که، -تمآمش دلتنگیست... -وقتی #ط -در مرکز دلم نباشی...♡ ∅

-شمال و جنوب ندارد که، -تمآمش دلتنگیست... -وقتی #ط -در مرکز دلم نباشی...♡ ∅

۱۲ شهریور 1398
2K
-شانه ات مجابم میکند، در بستری که #عشق، تشنگیست... ∅

-شانه ات مجابم میکند، در بستری که #عشق، تشنگیست... ∅

۲۷ مرداد 1398
2K