۹ ساعت پیش
2K
۹ ساعت پیش
2K
والا بخدا

والا بخدا

۹ ساعت پیش
2K
۹ ساعت پیش
1K
۹ ساعت پیش
2K
۹ ساعت پیش
1K
کربلا(حضرت ابوالفظل عباس)

کربلا(حضرت ابوالفظل عباس)

۲ روز پیش
3K
کربلا (امام حسین ع)

کربلا (امام حسین ع)

۲ روز پیش
4K
کوفه

کوفه

۲ روز پیش
3K
میپرستمت

میپرستمت

۱ هفته پیش
3K
واقعا هم همینطوره

واقعا هم همینطوره

۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
3K
۱ هفته پیش
2K
۲ هفته پیش
4K
ما مث دومینو ب هم ضربه میزنیم.

ما مث دومینو ب هم ضربه میزنیم.

۲ هفته پیش
3K
آی ام مظلوم

آی ام مظلوم

۲ هفته پیش
3K
.

.

۲ هفته پیش
7K
‏دیدم که برنداشت کسی نعشم از زمین خود نعش خود به شانه گرفتم گریستم...

‏دیدم که برنداشت کسی نعشم از زمین خود نعش خود به شانه گرفتم گریستم...

۲ هفته پیش
3K
تمام شد خراب شد تصویرش

تمام شد خراب شد تصویرش

۲ هفته پیش
3K
اهوم واقعا شاید من ازخودم بدم میاد ن کس دیگه

اهوم واقعا شاید من ازخودم بدم میاد ن کس دیگه

۲ هفته پیش
4K