ت آینه زل زدم سعی میکنم ت وجود آدمی ک یه زمانی انگیزه شروعم بود چس مثقال امید پیدا کنم...!

ت آینه زل زدم سعی میکنم ت وجود آدمی ک یه زمانی انگیزه شروعم بود چس مثقال امید پیدا کنم...!

۱ روز پیش
7K
purpose

purpose

۲ روز پیش
4K