انسان های مسمومی که باید از آن ها دوری کرد: ارتباط برقرار کردن با آدمهای مسموم به وقت و انرژی زیادی نیاز دارد و منجر به درگیری، سردرگمی و استرس می شوند. _سخن چین _دمدمی ...

انسان های مسمومی که باید از آن ها دوری کرد: ارتباط برقرار کردن با آدمهای مسموم به وقت و انرژی زیادی نیاز دارد و منجر به درگیری، سردرگمی و استرس می شوند. _سخن چین _دمدمی مزاج _خود بین _حسود _سوءاستفاده گر _قضاوتگر

۱ هفته پیش
7K
ریسمانی که پاره شود را می‌توان گره زد ولی همیشه یک گره باقی می‌ماند مواظب باشیم رشته محبتِ بین ما انسان‌ها پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد...

ریسمانی که پاره شود را می‌توان گره زد ولی همیشه یک گره باقی می‌ماند مواظب باشیم رشته محبتِ بین ما انسان‌ها پاره نشود و نیازی به گره زدن نداشته باشد...

۱ هفته پیش
5K
اغلب، قدرت یک لمس، یک لبخند یک کلمه‌ی محبت آمیز، یک گوشِ شنوا یک تعریف صادقانه، یا کوچک‌ترین توجه را دست کم می‌گیریم. در حالی که همه‌ی این‌ها می‌توانند به راحتی یک زندگی را از ...

اغلب، قدرت یک لمس، یک لبخند یک کلمه‌ی محبت آمیز، یک گوشِ شنوا یک تعریف صادقانه، یا کوچک‌ترین توجه را دست کم می‌گیریم. در حالی که همه‌ی این‌ها می‌توانند به راحتی یک زندگی را از این رو به آن رو کنند...

۱ هفته پیش
6K
همه چیز اون چیزی میشه که تو میخوای.... ولی درست وقتی که دیگه هیچکدوم از اون چیزارو نمیخوای...

همه چیز اون چیزی میشه که تو میخوای.... ولی درست وقتی که دیگه هیچکدوم از اون چیزارو نمیخوای...

۱ هفته پیش
5K
انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمی کنند، زندگی می کنند و خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت آنها ست.

انسانهای خوب خوشبختی را تعقیب نمی کنند، زندگی می کنند و خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت آنها ست.

۱ هفته پیش
4K
برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است. وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند به طرف موافق جریان آب حرکت کند.

برای شنا کردن به سمت مخالف رودخانه قدرت و جرات لازم است. وگرنه هر ماهی مرده ای هم می تواند به طرف موافق جریان آب حرکت کند.

۱ هفته پیش
5K
✨ زیاده از حد آدمها را تحت فشار نگذارید، 💫 بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.... 💫 گاهی فشار زیاد نتیجه معکوس برای آدمها دارد...💝

✨ زیاده از حد آدمها را تحت فشار نگذارید، 💫 بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.... 💫 گاهی فشار زیاد نتیجه معکوس برای آدمها دارد...💝

۱ هفته پیش
4K
ما به این دلیل روی کره‌ی زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم. به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید.

ما به این دلیل روی کره‌ی زمین زندگی می‌کنیم که از زندگی لذت ببریم. به حرف‌های کسانی که به شما چیزی غیر از این می‌گویند گوش ندهید.

۱ هفته پیش
4K
✨ ڪسی ڪه می خواهد در آسایش و آرامش زندگی ڪند نباید در مورد هر چیزی ڪه میداند صحبت ڪرده یا در مورد هر چیزی ڪه می بیند قضاوت ڪند.💝

✨ ڪسی ڪه می خواهد در آسایش و آرامش زندگی ڪند نباید در مورد هر چیزی ڪه میداند صحبت ڪرده یا در مورد هر چیزی ڪه می بیند قضاوت ڪند.💝

۱ هفته پیش
4K
✨ هر ساختمان بزرگ زمانی فقط یڪ نقشه ساده بوده 💫 مهم نیست ڪه امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی ڪه به آن خواهید رسید.💝

✨ هر ساختمان بزرگ زمانی فقط یڪ نقشه ساده بوده 💫 مهم نیست ڪه امروز در چه مرحله ای هستید مهم آینده شماست و چیزی ڪه به آن خواهید رسید.💝

۱ هفته پیش
5K
💢 خودمان را با جمله

💢 خودمان را با جمله "تا قسمت چه باشد" گول نزنیم... "قسمت" اراده ی من و توست...

۱ هفته پیش
4K
✨ ڪفشی ڪه مناسب پای یڪ نفر است برای شخص دیگری آزار دهنده است. 💫 به همین ترتیب هیچ دستور العملی برای زندگی وجود ندارد ڪه برای همه ی افراد مناسب باشد.💝

✨ ڪفشی ڪه مناسب پای یڪ نفر است برای شخص دیگری آزار دهنده است. 💫 به همین ترتیب هیچ دستور العملی برای زندگی وجود ندارد ڪه برای همه ی افراد مناسب باشد.💝

۱ هفته پیش
3K
هیچ وقت به خودت مغرور نشو برگ ها همیشه وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند🍁 🍁

هیچ وقت به خودت مغرور نشو برگ ها همیشه وقتی می ریزند که فکر می کنند طلا شده اند🍁 🍁

۱ هفته پیش
4K
پل های پشت سرت را خراب نکن ! متعجب خواهی شد اگر بدانی بارها ناچار خواهی بود از همان رودخانه عبور کنی!!!

پل های پشت سرت را خراب نکن ! متعجب خواهی شد اگر بدانی بارها ناچار خواهی بود از همان رودخانه عبور کنی!!!

۱ هفته پیش
3K
عمر، صندوقچه‌ای است که هم می‌توان آن را با افکار و اعمال زیبا پرکرد و هم با افکار و اعمال زشت...! صندوقچه‌ی عمرتون پر از افکار زیبا... شب‌تون بخیر 🌙✨

عمر، صندوقچه‌ای است که هم می‌توان آن را با افکار و اعمال زیبا پرکرد و هم با افکار و اعمال زشت...! صندوقچه‌ی عمرتون پر از افکار زیبا... شب‌تون بخیر 🌙✨

۱ هفته پیش
5K
✨هرگز نگو حوصله ندارم زیرا برای سعادتت ایجاد محدودیت میڪنی بگو باشد برای وقتی دیگر. 💫 هرگز نگو شانس ندارم زیرا به محبوبیتت در ڪائنات، بی حرمتی میڪنی 💫بگو حق من محفوظ است روزی به ...

✨هرگز نگو حوصله ندارم زیرا برای سعادتت ایجاد محدودیت میڪنی بگو باشد برای وقتی دیگر. 💫 هرگز نگو شانس ندارم زیرا به محبوبیتت در ڪائنات، بی حرمتی میڪنی 💫بگو حق من محفوظ است روزی به هدفم میرسم.💝

۱ هفته پیش
5K
به دو چیز نباید تکیه کرد : دیوار تازه رنگ شده ، انسان تازه به دوران رسیده . . .

به دو چیز نباید تکیه کرد : دیوار تازه رنگ شده ، انسان تازه به دوران رسیده . . .

۱ هفته پیش
3K
باور داشته باش با هر لبخندی که می‌زنی

باور داشته باش با هر لبخندی که می‌زنی "یک قدم" جهان را از خشونت‌ورزی به سوی مهرورزی هُل داده‌ای! پس دریغ نکن؛ دنیا این روزها از همیشه به لبخند تو محتاج‌تر است...

۱ هفته پیش
7K
✨خوشبختی حراج روزانه دنیاست... 💫اینکه ما قدمی برنمی داریم و قیمت پیشنهاد نمےکنیم داستان دیگرے ست 💫خوشبختی پیداکردنےنیست، ساختنے ست.💝

✨خوشبختی حراج روزانه دنیاست... 💫اینکه ما قدمی برنمی داریم و قیمت پیشنهاد نمےکنیم داستان دیگرے ست 💫خوشبختی پیداکردنےنیست، ساختنے ست.💝

۱ هفته پیش
3K
‏تلاش زیاد و سخت ‏ممکنه همیشه نتیجه اش ‏موفقیت نباشه ‏اما هیچوقت نتیجه اش ‏حسرت نیست!

‏تلاش زیاد و سخت ‏ممکنه همیشه نتیجه اش ‏موفقیت نباشه ‏اما هیچوقت نتیجه اش ‏حسرت نیست!

۱ هفته پیش
3K