عید همگی مبارک ایشالله سال خوبی داشته باشید وخوشبخت بشین😗😗😗

عید همگی مبارک ایشالله سال خوبی داشته باشید وخوشبخت بشین😗😗😗

۲ فروردین 1397
6K
شکرا حیاتی عل مفاجا الحلوا بمناسبه عیدمیلادی😘😍😘

شکرا حیاتی عل مفاجا الحلوا بمناسبه عیدمیلادی😘😍😘

۱ بهمن 1396
5K
در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد سال روز تولدت ...

در تمام عمرم یک بار عاشق شدم و وابسته به کسی که برای داشتنش حاضرم از تمام زیبایی های دنیا بگذرم نبض حیاتم بعد از عشق به خدا برای تو می تپد سال روز تولدت مبارک😘😘

۳ دی 1396
7K
ی سوپرایز عالی 😍😍

ی سوپرایز عالی 😍😍

۳ دی 1396
8K
الهی غیر از تو دیگه کسی روندارم..

الهی غیر از تو دیگه کسی روندارم..

۲۴ شهریور 1396
6K
شخص ابیوم زواج اعز صدقانه یجی تعبان للبیت ایسلم عله اخته وایگلهه راح اناملی ساعه واندهینی امشی للعرس من بعد ساعه تجی تندهه تلگا امرجع الامانه ل الله الصدیق المعرس ماعنده خبر و الداعیهم کلهم ...

شخص ابیوم زواج اعز صدقانه یجی تعبان للبیت ایسلم عله اخته وایگلهه راح اناملی ساعه واندهینی امشی للعرس من بعد ساعه تجی تندهه تلگا امرجع الامانه ل الله الصدیق المعرس ماعنده خبر و الداعیهم کلهم یجون بس مایترسون عینه وایعاین لدرب بلکت یجی اصویحبه کف العرس والصبح یگعد ویتصل ابصدیقه ...

۲۱ تیر 1396
13K
احله یوم ابحیاتی کان الی صرت زوجت علاوی حبیبی💋💋

احله یوم ابحیاتی کان الی صرت زوجت علاوی حبیبی💋💋

۲۱ تیر 1396
13K
زوجی حبیبی😗😗😗

زوجی حبیبی😗😗😗

۲۱ تیر 1396
10K
شـرد اگـلگ،،!☺ بیـمن احـلف،،🙊 آی وحـگ اتـراب رجـلگ،،😍 انـهہ احبـکک،،🙈

شـرد اگـلگ،،!☺ بیـمن احـلف،،🙊 آی وحـگ اتـراب رجـلگ،،😍 انـهہ احبـکک،،🙈

۲۱ تیر 1396
6K
• هوَ ﺎلحٰحـّب حٰلآتة ذنوب ،🔥‏ֆ • تآلیها بـ؏ٰٰـرسٓ ونتّوب 💍ٰ💜

• هوَ ﺎلحٰحـّب حٰلآتة ذنوب ،🔥‏ֆ • تآلیها بـ؏ٰٰـرسٓ ونتّوب 💍ٰ💜"🙈

۲۱ تیر 1396
6K
‏

‏" لا شیء أجمل منک،✨"📎 ولا شیء أسعد منی وانا معک💜

۲۱ تیر 1396
6K
- یـا دگهۂ گلب💓 - ما اعیش انا بلیاک😿💋

- یـا دگهۂ گلب💓 - ما اعیش انا بلیاک😿💋

۲۱ تیر 1396
7K
۲۱ تیر 1396
7K
انت لو احبک گلت.. تزید بیه العافیه😍😗

انت لو احبک گلت.. تزید بیه العافیه😍😗

۲۱ تیر 1396
7K
عهد بستم نفسم باشی😘

عهد بستم نفسم باشی😘

۱۲ اردیبهشت 1396
7K
مهم نیس چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار رادارد...

مهم نیس چقدر طول بکشد عشق واقعی همیشه ارزش انتظار رادارد...

۱۲ اردیبهشت 1396
5K
۱۲ اردیبهشت 1396
7K
بره سربازی😢😔

بره سربازی😢😔

۱۲ اردیبهشت 1396
8K
روز یکی شدنمون مبارررررک

روز یکی شدنمون مبارررررک

۲۴ بهمن 1395
10K
واخیرأ حبیبی من بعد اربع سنوات هسه صار زوجی عن سنت الله ورسوله 95/11/21

واخیرأ حبیبی من بعد اربع سنوات هسه صار زوجی عن سنت الله ورسوله 95/11/21

۲۴ بهمن 1395
9K