انا احب کره القدم و فتخر ولمایعجبه خل یتنحر🙆

انا احب کره القدم و فتخر ولمایعجبه خل یتنحر🙆

۳۰ شهریور 1398
68
دارع میکشتم ولی حس میکنم کع ط اینجایی :∞

دارع میکشتم ولی حس میکنم کع ط اینجایی :∞

۳۰ شهریور 1398
51
۹ شهریور 1398
46
جدی صبح از خواب پا میشین اسپرسو میخورین با نوتلا؛| من یه روز جای چایی آب پرتقال خوردم معده‌ام صداش در اومد گفت بآبآ شآخـ💦 با کلاس کی بودی تو🔫 😹

جدی صبح از خواب پا میشین اسپرسو میخورین با نوتلا؛| من یه روز جای چایی آب پرتقال خوردم معده‌ام صداش در اومد گفت بآبآ شآخـ💦 با کلاس کی بودی تو🔫 😹

۲۷ مرداد 1398
101
۱۶ تیر 1398
45