امروز ؛ روزِ جهانی گربه است.روزشون مبارک :))

امروز ؛ روزِ جهانی گربه است.روزشون مبارک :))

۱ هفته پیش
4K
‏بعد از حذف کردن 4 صفر از پولامون، ده دقیقه هم رو ساعتا اضافه کردن تا بیشتر کار کنیم.😂

‏بعد از حذف کردن 4 صفر از پولامون، ده دقیقه هم رو ساعتا اضافه کردن تا بیشتر کار کنیم.😂

۲ هفته پیش
4K
برگزاری مسابقات احکام بانوان 😂

برگزاری مسابقات احکام بانوان 😂

۳ هفته پیش
3K
‏دخترا وقتی خوشحالن vs دخترا وقتی قراره دهنتو سرویس کنن

‏دخترا وقتی خوشحالن vs دخترا وقتی قراره دهنتو سرویس کنن

۳ هفته پیش
2K
پوشک هوشمند ساختن بچه جاشو خیس میکنه الارم میده رو گوشی حالا زمان ما تا بو گوه خونه رو نمیگرفت نمی فهمیدن ما ریدیم 😂😂

پوشک هوشمند ساختن بچه جاشو خیس میکنه الارم میده رو گوشی حالا زمان ما تا بو گوه خونه رو نمیگرفت نمی فهمیدن ما ریدیم 😂😂

۳ هفته پیش
3K
این چیزیه که

این چیزیه که "نوزاد ها" می بینن، وقتی میخواید اونا رو ببوسید. واسه همین گریه میکنن😵

۳ هفته پیش
3K
فیشِ من با فیشِ تو مثل هم است صفرهایش اندکی بیش و کم است باکدامین دین وشرع کردند حساب؟ این چه خطی از خطوط عالم است؟

فیشِ من با فیشِ تو مثل هم است صفرهایش اندکی بیش و کم است باکدامین دین وشرع کردند حساب؟ این چه خطی از خطوط عالم است؟

۳ هفته پیش
4K
نمونه کوچک تقسیم ثروت در ایران:)))

نمونه کوچک تقسیم ثروت در ایران:)))

۳ هفته پیش
3K
وقتی چند ماه دیگه انتخابات مجلس هست و به رای نیاز داری 😀

وقتی چند ماه دیگه انتخابات مجلس هست و به رای نیاز داری 😀

۳ هفته پیش
4K
بعد از دو ماه چت با دوس دخترم، گفتم نمیخوای عکستو به من نشون بدی خوشگلم؟؟ اونم اینو فرستاد برام، گفتم: ای جااانم تو کدومی؟ گفت اونی ک نشسته داره چیپس میخوره 😂😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

بعد از دو ماه چت با دوس دخترم، گفتم نمیخوای عکستو به من نشون بدی خوشگلم؟؟ اونم اینو فرستاد برام، گفتم: ای جااانم تو کدومی؟ گفت اونی ک نشسته داره چیپس میخوره 😂😐 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

۳ هفته پیش
8K
نتیجه کنکور ۹۰٪ پسرا در ماه آینده 😍😁

نتیجه کنکور ۹۰٪ پسرا در ماه آینده 😍😁

۳ هفته پیش
3K
بهم نرینیم ، با هم برینیم 

بهم نرینیم ، با هم برینیم 

۳ هفته پیش
4K
عکس ازخودخودم 😎 چطوره؟

عکس ازخودخودم 😎 چطوره؟

۳ هفته پیش
2K
وقتی بدون تحقیق و مطالعه دانشگاه قم رو میزنی😂

وقتی بدون تحقیق و مطالعه دانشگاه قم رو میزنی😂

۳ هفته پیش
3K
‏سلیقه دختر های ایرانی برای انتخاب شوهر |: ‎😅

‏سلیقه دختر های ایرانی برای انتخاب شوهر |: ‎😅

۳ هفته پیش
3K
تفاوت حیوانات و بعضی از آدما وقتی پا به طبیعت میذارن... 

تفاوت حیوانات و بعضی از آدما وقتی پا به طبیعت میذارن... 

۴ هفته پیش
4K
ﺯﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮﺍﻓﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺕ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﭽﻪ ﺩﻭﻣﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ...

ﺯﻧﻪ ﻣﯿﺮﻩ ﺳﻮﻧﻮ ﮔﺮﺍﻓﯽ ﺩﮐﺘﺮ ﻣﯿﮕﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺕ ﺳﻪ ﻗﻠﻮﻥ ﻣﻮﻗﻊ ﺯﺍﯾﻤﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮ ﺑﭽﻪ ﺍﻭﻝ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﺑﭽﻪ ﺩﻭﻣﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﯾﮑﯽ ﻣﯿﺰﻧﻪ ﭘﺸﺘﺶ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﺪﻩ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻫﺮﮐﺎﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺑﭽﻪ ﺳﻮﻣﻮ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﻤﯿﮑﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﻮﻧﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﺍﺷﺘﺒﺎﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺗﺎ ...

۴ هفته پیش
5K
یه سری مهمونی بودیم رو مبل چرمی نشسته بودم یه کم جا به جا شدم یه صدایی ازش درومد، همه چپ چپ نگام کردن منم گوزیدم که بفهمن اون صدا این صدا نبود راه حل ...

یه سری مهمونی بودیم رو مبل چرمی نشسته بودم یه کم جا به جا شدم یه صدایی ازش درومد، همه چپ چپ نگام کردن منم گوزیدم که بفهمن اون صدا این صدا نبود راه حل دیگه ای به ذهنم نرسید 😐😂😂

۴ هفته پیش
6K
این یه طرح هنری نیست! این برنجیه که دوست دخترم سوزونده ️

این یه طرح هنری نیست! این برنجیه که دوست دخترم سوزونده ️

۴ هفته پیش
4K
مورد داشتیم دختره سرعتش زیاد بوده میخواسته ترمز بگیره اما....😆 غرورش بهش اجازه نداده گفته: چرا من ترمز بگیرم . ترمز باید بیاد منو بگیره 😐😶 . . . . روحش شاد و یادش گرامی ...

مورد داشتیم دختره سرعتش زیاد بوده میخواسته ترمز بگیره اما....😆 غرورش بهش اجازه نداده گفته: چرا من ترمز بگیرم . ترمز باید بیاد منو بگیره 😐😶 . . . . روحش شاد و یادش گرامی 😑😕😂😂😂😂😂 😂😂😂😂😂😂 .

۴ هفته پیش
5K