البته تمام قومیتا عشقن👌

البته تمام قومیتا عشقن👌

۱ هفته پیش
5K
دعای_امروز پروردگارا امروز صبح دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی، اما به آسمان نگاه می کنم، چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد:🌼 🍃 بی انتهاست، بی ...

دعای_امروز پروردگارا امروز صبح دلم که برایت تنگ می شود با آنکه می دانم همه جا هستی، اما به آسمان نگاه می کنم، چرا که آسمان سه نشانه از تو دارد:🌼 🍃 بی انتهاست، بی دریغ است و چون یک دست مهربان همیشه بالای سرماست! در این صبح زیبا از ...

۱ هفته پیش
25K
۱ هفته پیش
4K
۱ هفته پیش
4K
آرزو میڪنم بهترین معـمارِ زندگیتـان بـاشید سـتونِ خانـه تان همـه از؏شق و برڪت سـقفِ خـانـه تان بلوری و شـفاف فـضای خـانـه تان همیشـه پـُراز مهر بـاد اول هفته تون زیبا.......☕ ️

آرزو میڪنم بهترین معـمارِ زندگیتـان بـاشید سـتونِ خانـه تان همـه از؏شق و برڪت سـقفِ خـانـه تان بلوری و شـفاف فـضای خـانـه تان همیشـه پـُراز مهر بـاد اول هفته تون زیبا.......☕ ️

۱ هفته پیش
6K
۱ هفته پیش
5K
👌

👌

۱ هفته پیش
4K
👌

👌

۷ روز پیش
4K
۷ روز پیش
4K
👌

👌

۷ روز پیش
4K
پروردگارا امروزم را چون هرروز با نام تو آغاز می کنم ای تنها معبود چشم دلم رابگشا می خواهم ازنسیمِ خنک صبحگاهان سبک ترباشـم... 🍀 امروزتون پر از شادی و خبرهای خوب 🍀 ❤ ❤ ...

پروردگارا امروزم را چون هرروز با نام تو آغاز می کنم ای تنها معبود چشم دلم رابگشا می خواهم ازنسیمِ خنک صبحگاهان سبک ترباشـم... 🍀 امروزتون پر از شادی و خبرهای خوب 🍀 ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

۷ روز پیش
6K
۷ روز پیش
3K
👌

👌

۷ روز پیش
3K
۷ روز پیش
3K
شبتون بخیر دوستان

شبتون بخیر دوستان

۶ روز پیش
5K
👌

👌

۵ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
💞 سلام مهربون... خوشبختی نگاه خداست دعا میکنم خداهیچوقت چشم ازتون برنداره روزوروزگارتون پرازموفقیت وزندگیتون درپناه خدا سرشارازبرکت وشادی🌹 صبحتون بخیـر🍁 🌿

💞 سلام مهربون... خوشبختی نگاه خداست دعا میکنم خداهیچوقت چشم ازتون برنداره روزوروزگارتون پرازموفقیت وزندگیتون درپناه خدا سرشارازبرکت وشادی🌹 صبحتون بخیـر🍁 🌿

۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
3K