سهم من از تو صدایی است که نه میشود بوسید نه در اغوش کشید :):pistol:💔

سهم من از تو صدایی است که نه میشود بوسید نه در اغوش کشید :):pistol:💔

۳ اردیبهشت 1397
143
سلام گایز:|♡ بنده ادمین جدید این پیجم و پیج به من واگذار شده :|:rainbow: هیچی دگ . حال کنین با پستام😹 💪 پ.ن: پیج دیگم تو ویس @kookie0_0

سلام گایز:|♡ بنده ادمین جدید این پیجم و پیج به من واگذار شده :|:rainbow: هیچی دگ . حال کنین با پستام😹 💪 پ.ن: پیج دیگم تو ویس @kookie0_0

۲ اردیبهشت 1397
122
مشکل از خود ماست⏰ 🎶 واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره🏃 👣 {حتی یه قدمم بر نمی داره} دو کیلومتر پیاده می ریم💔 ⚠

مشکل از خود ماست⏰ 🎶 واسه کسی که یه قدم واسمون برمی داره🏃 👣 {حتی یه قدمم بر نمی داره} دو کیلومتر پیاده می ریم💔 ⚠

۱۷ فروردین 1397
121
«بزرگترین اشتباهی که می‌توانید 💯 🌿 در طول زندگی مرتکب شوید ⛔ 🙇 این است که همیشه از 🌍 💊 اینکه مرتکب اشتباه شوید بترسید🎲 🎼 #Elbert_Hubbard #سهون #روانشناسی

«بزرگترین اشتباهی که می‌توانید 💯 🌿 در طول زندگی مرتکب شوید ⛔ 🙇 این است که همیشه از 🌍 💊 اینکه مرتکب اشتباه شوید بترسید🎲 🎼 #Elbert_Hubbard #سهون #روانشناسی

۱۴ فروردین 1397
140
همیشه تنبل ترین ادما رو 👣 📛 برای سخت ترین کارها انتخاب میکنم 💭 🌙 چون راحت ترین راه رو🚬 ⏰ برای انجامش پیدا میکنن🗿 🎼 #بیل_گیتس #روانشناسی #پارڪ_چانیول

همیشه تنبل ترین ادما رو 👣 📛 برای سخت ترین کارها انتخاب میکنم 💭 🌙 چون راحت ترین راه رو🚬 ⏰ برای انجامش پیدا میکنن🗿 🎼 #بیل_گیتس #روانشناسی #پارڪ_چانیول

۱۰ فروردین 1397
569
رفـیق با هرنوعش گشتــیم💘 🕸 دیدیم باز زخمے تنهاییم💔 🍃 سختـــه وقتے هستی🌸 💸 نباشــے👋 🏻 💔 #troysivan#تروی_سیوآن

رفـیق با هرنوعش گشتــیم💘 🕸 دیدیم باز زخمے تنهاییم💔 🍃 سختـــه وقتے هستی🌸 💸 نباشــے👋 🏻 💔 #troysivan#تروی_سیوآن

۷ فروردین 1397
126
وَقتی یه اتفاقِ بَد💔 🚫 تو زِندگیت🌠 🌈 میفته ، کِتاب رو نبند ،📓 ❎ ✔ ️ ورق بزن و برو فصل بعدی …😸 👻 #جسیکا

وَقتی یه اتفاقِ بَد💔 🚫 تو زِندگیت🌠 🌈 میفته ، کِتاب رو نبند ،📓 ❎ ✔ ️ ورق بزن و برو فصل بعدی …😸 👻 #جسیکا

۲۳ اسفند 1396
158
ترس از مرگ ترس از خوب نزیستن است😊 🌈 #روانشناسی#سهون#exo

ترس از مرگ ترس از خوب نزیستن است😊 🌈 #روانشناسی#سهون#exo

۱ اسفند 1396
125
اگربه کمترازانچه می توانید باشید رضایت دهید احساس ملال خواهید کرد #چانیول#اکسو#روانشناسی#انگیزشی

اگربه کمترازانچه می توانید باشید رضایت دهید احساس ملال خواهید کرد #چانیول#اکسو#روانشناسی#انگیزشی

۱ اسفند 1396
154
آدما بازی کردن را دوست دارند... این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان 🎈 🌸 #دی او#do#exo#روانشناسی#انگیزشی

آدما بازی کردن را دوست دارند... این انتخاب توست که هم بازیشان باشی یا اسباب بازیشان 🎈 🌸 #دی او#do#exo#روانشناسی#انگیزشی

۱ اسفند 1396
126
A real friend👭 is one who walks in💦 🙊 when the rest😃 👌 of the world walks out🙄 ✨ ☺ ترجمه:🎭 یـک دوسـتـ واقعـیـ👭 اونـی هسـتـش که وقتـی میــاد🎈 کـه تمـوم دنــیا از پـیشـتـ رفـتن🌍 ...

A real friend👭 is one who walks in💦 🙊 when the rest😃 👌 of the world walks out🙄 ✨ ☺ ترجمه:🎭 یـک دوسـتـ واقعـیـ👭 اونـی هسـتـش که وقتـی میــاد🎈 کـه تمـوم دنــیا از پـیشـتـ رفـتن🌍 🐝 #کای#اکسو#exo#kai#روانشناسی

۱ اسفند 1396
136
توبآیدتو بدتـرین شرآیط😃 ✨ هم بخندی طُ بآید تحمل کـنی تآدربرآبر سخترین هآ مقاومت کنی💪 🌍 #روانشناسی#انگیزشی #jseph#kard#کارد

توبآیدتو بدتـرین شرآیط😃 ✨ هم بخندی طُ بآید تحمل کـنی تآدربرآبر سخترین هآ مقاومت کنی💪 🌍 #روانشناسی#انگیزشی #jseph#kard#کارد

۲۱ دی 1396
242
-آدَما ٓهَمَرو شَبیہ خودشون میبینَن(: -اَگہ کَسۍ بہِت شَک دآره💧 -مطمَئن بآش خودشَم🐸 -قآبل اعتمآد نیس^^🎸 -اَگہ کَسۍ مُدآم اَز دروغ گُفتَن طُ میترسہ💠 -خودش یہ دروغگوۍ ماهره:} -اَگہ کَسۍ دائِم میخآد طُ رو چِک ...

-آدَما ٓهَمَرو شَبیہ خودشون میبینَن(: -اَگہ کَسۍ بہِت شَک دآره💧 -مطمَئن بآش خودشَم🐸 -قآبل اعتمآد نیس^^🎸 -اَگہ کَسۍ مُدآم اَز دروغ گُفتَن طُ میترسہ💠 -خودش یہ دروغگوۍ ماهره:} -اَگہ کَسۍ دائِم میخآد طُ رو چِک کنہ🎃 -شَک نَکن خودش دَر حآلِ📡 -قآیم کَردَن خیلۍ چیزآس-.- -پَس اَز قضآوَت مَردم نَتَرس🗿 ...

۲۱ دی 1396
135
-با هر #کسی، مثِل خودَش رفِتار کُن💋 💫 #بکهیون#اکسو#exo#Baekhyun

-با هر #کسی، مثِل خودَش رفِتار کُن💋 💫 #بکهیون#اکسو#exo#Baekhyun

۲۱ دی 1396
141
مَـن مَغـرور نیـستَمـ[💜 👽 ◤∵ فَقَـط مِهـرَبون حَـرف زَدَنـ[📡 ✋ ◤∴ بـا هَـر آدَمـی روُ لـازِم نمیبـنَمـ[✂ 🎃 ◤∵ #قرل#GIRL#دخترونه

مَـن مَغـرور نیـستَمـ[💜 👽 ◤∵ فَقَـط مِهـرَبون حَـرف زَدَنـ[📡 ✋ ◤∴ بـا هَـر آدَمـی روُ لـازِم نمیبـنَمـ[✂ 🎃 ◤∵ #قرل#GIRL#دخترونه

۳ دی 1396
173
یِ جآهآیی کـی دیدی زندگی💊 🔫 دآره زخمت میزنـه گریـه👌 🙈 وزاری نکن 2تآچک بزن توگوششـ بعدبگو:ننـه:reversed_hand_with_middle_finger_extended:💥 بابامـ نیسی کـ😹 🔫 برام تعین تکلیفـ کنــی شیرفمـ شُد؟💕 💪 #mark

یِ جآهآیی کـی دیدی زندگی💊 🔫 دآره زخمت میزنـه گریـه👌 🙈 وزاری نکن 2تآچک بزن توگوششـ بعدبگو:ننـه:reversed_hand_with_middle_finger_extended:💥 بابامـ نیسی کـ😹 🔫 برام تعین تکلیفـ کنــی شیرفمـ شُد؟💕 💪 #mark

۱ دی 1396
111
اهداف مانند اهنرباهستن هرچه بزرگترومعنادارترباشن قدرت جذب بیشتری دارند #دارن_هاردی:روانشناس #روانشناسی#انگیزشی#girl

اهداف مانند اهنرباهستن هرچه بزرگترومعنادارترباشن قدرت جذب بیشتری دارند #دارن_هاردی:روانشناس #روانشناسی#انگیزشی#girl

۱ دی 1396
128
1زمان پیرم کرد !👴 👣 فریب ِ زیبایی ِ❤ ️‍ ❌ ساعت را خوردم . 🔕 🕔 . #جیسو#دخترونه#قرل#girl

1زمان پیرم کرد !👴 👣 فریب ِ زیبایی ِ❤ ️‍ ❌ ساعت را خوردم . 🔕 🕔 . #جیسو#دخترونه#قرل#girl

۱ دی 1396
134
#یکرنگ_بمون‍ ... حتی اگه‍ تو دنیایی زندگی‍ میکنیـ{💖 💫 } که مَردُمِـش برای #پُر_رَنگ‍ شُدَنـ{💜 👣 } حآضِـرَن‍⁦{⁦❣ ️⁩💢 } #هـِزآر_رنگ بآشـَن {💌 💙 }... #روبی#ruby

#یکرنگ_بمون‍ ... حتی اگه‍ تو دنیایی زندگی‍ میکنیـ{💖 💫 } که مَردُمِـش برای #پُر_رَنگ‍ شُدَنـ{💜 👣 } حآضِـرَن‍⁦{⁦❣ ️⁩💢 } #هـِزآر_رنگ بآشـَن {💌 💙 }... #روبی#ruby

۲۹ آذر 1396
384
اِنقَد بِه فِکْرِ رنگی کَردَنِ دُنیاش بودی کِه نَفَهمیدی دُنیایِ خُودِت چِجوری سیاه شُد:):snowflake:️:rainbow: #سهون#sehun

اِنقَد بِه فِکْرِ رنگی کَردَنِ دُنیاش بودی کِه نَفَهمیدی دُنیایِ خُودِت چِجوری سیاه شُد:):snowflake:️:rainbow: #سهون#sehun

۲۹ آذر 1396
119