nafas

girl-ICE

@alwez پدر مهربانم❤ ️
در سال ۱۸۰۹ بتینا برای گوته نوشت:
"تمایل شدیدی دارم که شما را برای همیشه دوست بدارم".
این جمله‌یِ به‌ظاهر پیش پا افتاده را به دقت بخوانید.
از کلمه‌یِ عشق مهم‌تر، کلمه‌هایِ "همیشه" و "تمایل" است!
آنچه بین آن دو جریان داشت، عشق نبود، جاودانگی بود ...

۲۱ ساعت پیش
4K
۲۱ ساعت پیش
4K
۲۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
2K
۲۱ ساعت پیش
3K
۲۱ ساعت پیش
4K
۲۱ ساعت پیش
4K
#ارکیده

#ارکیده

۱ روز پیش
3K
#ارکیده

#ارکیده

۱ روز پیش
3K
برای دوست داشتن همیشه دنبال بهانه ام برفی ببارد آفتابی بتابد نم بارانی بزند بر موها و گونه ام بادی بوزد شگفتا نه بهانه ها تمام میشوند نه دوست داشتنت❤

برای دوست داشتن همیشه دنبال بهانه ام برفی ببارد آفتابی بتابد نم بارانی بزند بر موها و گونه ام بادی بوزد شگفتا نه بهانه ها تمام میشوند نه دوست داشتنت❤

۱ روز پیش
4K
پیشانی ام را بوسه زد در خواب هندویی شاید از آن ساعت طلسمم کرده جادویی از کودکی دیوانه بودم،مادرم می گفت: از شانه ام هر روز می چیده ست شب بویی نام تو را می ...

پیشانی ام را بوسه زد در خواب هندویی شاید از آن ساعت طلسمم کرده جادویی از کودکی دیوانه بودم،مادرم می گفت: از شانه ام هر روز می چیده ست شب بویی نام تو را می کند روی میزها هر وقت در دست آن دیوانه می افتاد چاقویی بیچاره آهویی که ...

۱ روز پیش
9K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
همہ چیز … با «تـــو» شــروع شد ! امّا ... هیچ چیـــز … بدون «تــو» تمــام نمےشود ! حتّـےٰ ... همـین دلتنگے هـاےِ مــن!

همہ چیز … با «تـــو» شــروع شد ! امّا ... هیچ چیـــز … بدون «تــو» تمــام نمےشود ! حتّـےٰ ... همـین دلتنگے هـاےِ مــن!

۱ روز پیش
4K
تومعنیِ تمام خوبی های عالمی آنقدرکه واژه ها به سکوت ایستاده‌اند وکلمات به تماشا نشسته‌اند تورا درکجای این شعر بنشانم که باهرنگاه،تبسّم،لب ها را بیاراید ودنیا مات شود

تومعنیِ تمام خوبی های عالمی آنقدرکه واژه ها به سکوت ایستاده‌اند وکلمات به تماشا نشسته‌اند تورا درکجای این شعر بنشانم که باهرنگاه،تبسّم،لب ها را بیاراید ودنیا مات شود

۱ روز پیش
11K