single

ghazalliiiiii

مََََنـــو یهـ قَََلـــبِِِ سََََََــــــرد//:

عشــــقِ مــن😋💋💜

عشــــقِ مــن😋💋💜

۶ مرداد 1396
6K
۶ مرداد 1396
5K
دوست داشتن جار زدن نداره، یه چیزی بین خودمونه …

دوست داشتن جار زدن نداره، یه چیزی بین خودمونه …

۶ مرداد 1396
5K
۱ مرداد 1396
6K
۱ مرداد 1396
7K
۱ مرداد 1396
7K
۱ مرداد 1396
6K
بعضی وقتــــــا خیلــــے زود دیــــــــر میشهـــ....

بعضی وقتــــــا خیلــــے زود دیــــــــر میشهـــ....

۱ مرداد 1396
5K
💔💔💔💔

💔💔💔💔

۱ مرداد 1396
4K
۲۰ خرداد 1396
4K
😞😞😞

😞😞😞

۷ خرداد 1396
4K
......

......

۴ خرداد 1396
4K
😉😉😉😉💜💜💜

😉😉😉😉💜💜💜

۴ خرداد 1396
6K
😋😋😋

😋😋😋

۴ خرداد 1396
6K
عســـــــل من💋💋💋 خوجله؟؟😋😋

عســـــــل من💋💋💋 خوجله؟؟😋😋

۴ خرداد 1396
5K
۱ خرداد 1396
7K
رابطه واقعی وقتیه که هردو نفر میترسن همدیگرو از دست بدن:)👫

رابطه واقعی وقتیه که هردو نفر میترسن همدیگرو از دست بدن:)👫

۲۲ اردیبهشت 1396
4K
۱۱ اردیبهشت 1396
4K
۱۱ اردیبهشت 1396
4K
۱۱ اردیبهشت 1396
4K