زنده باد مَـــرگ

ghazalkhun


https://t.me/joinchat/AAAAAEE70nxkuzvGJoJ7yQ
یه گوشه ی دنج با اسانس ادبیات

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

instagram: @moh3nhamze‍

https://t.me/joinchat/AAAAAArQYuHo6rn3BgrHYQ

#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر است باغبانی که به دستش تبرش بیشتر است! با من از دایره ی عشق نگو میدانم‌ پنج وارونه ز خنجر وترش بیشتر است این چه بازار پر از ...

#عشق مشهور شده است و خبرش بیشتر است باغبانی که به دستش تبرش بیشتر است! با من از دایره ی عشق نگو میدانم‌ پنج وارونه ز خنجر وترش بیشتر است این چه بازار پر از وسوسه ای هست رفیق؟ عرضه ی دل به تماشا ضررش بیشتر است! جای این چشم ...

۱ روز پیش
12K
کمـرمان پـر شـده بـود و گـمـان کـردیـم دوسـتـت داریـم ... #پیر_کوچولو #میمـ

کمـرمان پـر شـده بـود و گـمـان کـردیـم دوسـتـت داریـم ... #پیر_کوچولو #میمـ

۱ روز پیش
4K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
متاسفانه‌ دوست‌ دارم‌...

متاسفانه‌ دوست‌ دارم‌...

۱ روز پیش
2K
جونمرگ‌ شده

جونمرگ‌ شده

۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K
از لحاظ روحی نیازمند اینم برگردم ب روزایی که فقط #تو به جوکام میخندیدی..

از لحاظ روحی نیازمند اینم برگردم ب روزایی که فقط #تو به جوکام میخندیدی..

۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
2K
۱ روز پیش
2K